Het gerechtshof te Arnhem behandelt op 23 maart 2005, 20
april 2005 en indien nodig 21 april 2005, telkens vanaf
9:00 uur, de zaak tegen marinier Eric O. Aan Eric O. wordt
verweten dat hij door het lossen van een schot in de
richting van een groep Irakezen de dienstvoorschriften
heeft overtreden zoals die gelden voor de Nederlandse
militairen in Irak. Volgens het Openbaar Ministerie is
daardoor iemand gedood en is er levensgevaar voor mensen
te duchten geweest.

Dit is een militair delict strafbaar
gesteld in het Wetboek van Militair Strafrecht.Subsidiair
wordt hem dood door schuld verweten.Eric O. is op 18
oktober 2004 door de militaire kamer van de rechtbank te
Arnhem vrijgesproken.De officier van justitie is tegen
deze vrijspraak in hoger beroep gegaan. De redenen van het
instellen van dit hoger beroep zijnin een eerder

persbericht d.d. 29 oktober 2004 naar buiten gebracht.

Bron: Openbaar Ministerie