Den Haag, 24 september 2004 - Het gerechtshof 's-Gravenhage start op 9
december 2004 om 9.30 uur de inhoudelijke behandeling van het hoger
beroep in de zaak Murat D. Dit besloot het hof vandaag tijdens de
regiezitting.
Deze regiezitting vond plaats achter gesloten deuren. De inhoudelijke
behandeling zal in het openbaar plaatsvinden. Volgens het hof weegt het
belang van de openbaarheid zwaarder dan het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Hoe de openbare
behandeling georganiseerd wordt, wordt in de loop van november door het
hof bekend gemaakt.

Tijdens een regiezitting inventariseerde het hof de verzoeken van het
Openbaar Ministerie en de verdachte om later in het proces getuigen en
deskundigen te horen. Het hof is voornemens een getuige en drie
deskundigen te horen.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage