Sinds 2000 is het saldo van de
internationale verhuisstromen in de grote steden sterk afgenomen.
Daarbij zijn er per saldo minder personen vanuit de grote steden
naar andere gemeenten verhuisd. Hierdoor verbetert de
inkomenssituatie per hoofd van de bevolking de grote steden. Dat
blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Minder immigratie

In 2000 en 2001 had Nederland de hoogste
immigratiestromen ooit. Per saldo kwamen er jaarlijks alleen al
door immigratie in Nederland 54 duizend nieuwe inwoners bij. Een
relatief groot deel van de immigranten kwam in de grote steden
terecht.

Sindsdien is de immigratie sterk gedaald
en is de emigratie toegenomen. Vanaf 2003 is Nederland daardoor
weer emigratieland geworden. Dat heeft ook de grote steden niet
ongemoeid gelaten. Amsterdam en Rotterdam hebben geen
migratieoverschot meer en is vanuit deze steden een uittocht naar
het buitenland op gang gekomen.

Ook minder suburbanisatie

Tegelijkertijd zijn ook de binnenlandse
verhuisstromen veranderd. In Den Haag is het binnenlandse
verhuissaldo naar andere gemeenten in 2005 vrijwel tot stilstand
gekomen. Vanuit Amsterdam vertrekken nog steeds meer mensen dan er
naartoe gaan, maar de uittocht is er wel meer dan gehalveerd. In
Rotterdam is het aantal verhuizingen naar andere gemeenten juist
gestegen ten opzichte van 2001.

Effect van migratie op
inkomenssituatie

Uit onderzoek over de periode
1999–2003 blijkt dat veranderingen in verhuisstromen van
invloed zijn op de gemiddelde inkomenssituatie van de
stadsbevolking. Zo hadden stadbewoners die naar een andere gemeente
verhuisden een relatief hoog inkomen. Het gemiddelde inkomensniveau
van immigranten in de grote steden bevond zich juist ver onder het
Nederlands gemiddelde. In de jaren waarin meer immigranten zich in
de grote steden vestigden, heeft dit dan ook het gemiddelde
inkomensniveau gedrukt.

Gemiddeld hogere inkomens in grote
steden

Tot 2003 is een lichte verbetering
zichtbaar in de relatieve inkomenssituatie van de inwoners van de
grote steden ten opzichte van de rest van Nederland. Alleen het
relatieve inkomen van Rotterdammers ging licht achteruit.

De geringere toestroom van mensen met een
relatief laag inkomen en de geringere uitstroom van mensen met een
relatief hoog inkomen, heeft aan die verbetering bijgedragen.

bron:CBS