In 2004 heeft de grotere aardgasproductie voor 0,3 procentpunt bijgedragen aan de economische groei. De economie groeide in 2004 met 1,4 procent.

Door een sterk aangetrokken buitenlandse vraag is in Nederland in 2004 veel aardgas gewonnen. Daardoor is het productievolume van de delfstoffenwinning met bijna 12 procent gestegen. De grotere aardgasproductie heeft voor 0,3 procentpunt bijgedragen aan de economische groei. De uitvoer van aardgas heeft in 2004 het hoogste niveau bereikt sinds 1980. De krapte op de Europese gasmarkt was een stimulans voor de export van Nederlands gas. Mede daardoor daalde de import van gas in Nederland sterk. Er werd dus ook meer gas opgepompt voor de binnenlandse markt. Beide effecten samen zorgen voor een relatief groot effect op de economische groei.

In 2004 hebben boeren 1,9 procent meer geproduceerd dan in 2003. De aardappeloogst heeft zich sterk hersteld. Ook waren er goede oogsten van andere akker- en tuinbouwgewassen. Bovendien heeft de pluimveehouderij zich hersteld van het vogelpestjaar 2003. Het productievolume in de rundveehouderij (melk en rundvee) was daarentegen in 2004 kleiner dan in 2003.

Licht herstel in de bouw
De bouwproductie heeft een licht herstel laten zien ten opzichte van de malaise in 2003. In 2004 zijn 65 duizend nieuwe woningen gereedgekomen, 10 procent meer dan in 2003. Overigens bevond de woningbouwproductie in dat jaar zich op een historisch dieptepunt. Het herstel in de bouw geldt niet over de hele linie. De investeringen in gebouwen (de utiliteitsbouw) daalden met 3 procent.

Industrie veert op
Bedrijven in de industrie hebben 0,9 procent meer geproduceerd dan in 2003. Hiermee is voor het eerst sinds drie jaar weer groei gerealiseerd. De productie in de metaalindustrie laat een fors herstel zien. Opvallend is de ontwikkeling van de chemische industrie. Hier is de productie in de tweede helft van het jaar gedaald. De chemische industrie in Nederland was jarenlang à©à©n van de sterkst groeiende takken van de industrie.

De inkomensontwikkeling van de goederenproducenten laat een wisselend beeld zien. De bouw en de delfstoffenwinning hebben geprofiteerd van de ruilvoetverbetering, een gunstiger verhouding tussen afzetprijzen en inkoopprijzen. Verder zijn de arbeidskosten minder hard gegroeid dan de productiewaarde. Vooral de bouw heeft een fors hoger inkomen behaald. In deze bedrijfstak is een hogere toegevoegde waarde, gerealiseerd met een bijna 5 procent kleiner arbeidsvolume.

Lagere inkomens boeren
Ondanks de productiegroei is het inkomen van de boeren in 2004 gedaald. In de landbouw bleven de afzetprijzen gemiddeld vrijwel gelijk, terwijl de inkoopprijzen met gemiddeld ruim drie procent stegen.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular