De wachttijd voor een mammografie bij vermoedelijke
borstkankerpatiënten in het Alkmaarse ziekenhuis MCA is sterk
afgenomen. Aangezien mammacare een speerpunt is voor MCA,  besloot
men een extra inspanning te leveren om vrouwen eerder zekerheid te
geven of sprake is van borstkanker. Dit betekent dat ruim 40% meer
mammografieeën en 20% meer echo's worden aangeboden. Ook voor
dikke-darmonderzoek is de wachttijd sterk afgenomen. Deze extra
productie wordt gerealiseerd met dezelfde hoeveelheid personeel. Een
van de maatregelen in dit kader is dat de afdeling ook tussen de middag
open is.

Het aantal MRI-scans zal in 2005 door middel van
bedrijfstijdverlenging toenemen. Dit zal nog steeds niet de
totale  vraag dekken, maar het is een eerste stap naar het
beheersen van de wachtlijsten.

Met disciplines die veel
radiologie-onderzoek aanvragen, zijn afspraken vastgelegd in
dienstverleningscontracten. Dit zijn enkele van de aantoonbare
resultaten van de maatregelen die de afdeling radiologie sinds
september vorig jaar heeft genomen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Vrouwen die door de huisarts zijn verwezen vanwege vermoedelijke
borstkanker, kunnen sneller terecht. De toegangstijd voor reguliere
patiënten voor mammografie is verkort van 7 weken naar 2 weken;
spoedpatiënten kunnen binnen maximaal 1 tot 2 werkdagen bij de afdeling
radiologie terecht .
De meest uitgebreide radiologische
diagnostiek - mammografie, echografie en punctie, kan op à©à©n dag
plaatsvinden. Na de radiologische diagnose wordt de patiënt verder
begeleid door de nurse practitioner - gespecialiseerd verpleegkundige -
van chirurgie.
Vanaf medio maart wordt digitale apparatuur
gebruikt voor mammografie. Beelden met deze apparatuur zijn scherper en
duidelijker, waardoor een betere en betrouwbare diagnose mogelijk is.


De toegangstijd voor dikke-darmonderzoek is van 8 weken teruggebracht naar een aantal werkdagen.

Naar
verwachting kan het aantal MRI-scans in 2005 toenemen met bijna 25%;
dat betekent dat  ongeveer 10.000 patiënten voor een MRI kunnen
komen in 2005 in plaats van 8.000. Deze resultaten zijn te behalen door
bedrijfstijdverlenging. De radiodiagnostisch laboranten hebben zelf
meegewerkt aan een voorstel hiervoor. Sinds januari is de afdeling op
twee werkdagen per week open van 7.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's
avonds. Een instemmingsverzoek voor de roosters in het kader van deze
bedrijfstijdverlenging ligt bij de OR. Na evaluatie en uiteraard op
basis van de behoefte van patiënten wordt gekeken welke mogelijkheden
voor openstelling nog meer ingezet kunnen worden.

Een
aantal afspraken voor radiologie-verrichtingen, zoals gewone
rà¶ntgenfoto's, wordt gestroomlijnd. Specialisten kunnen door het maken
van combinatieafspraken een patiënt zien op het spreekuur, direct nadat
de patiënt bij de afdeling radiologie is geweest voor een foto. De
poliklinieken hebben bloktijden voor een bepaald aantal patiënten en in
dat blok kunnen ze niet alleen zelf afspraken plannen, maar ook zelf
bepalen wat spoed is en wat semi-spoed is.

Er zijn
dienstverleningscontracten opgesteld tussen radiologie en de
disciplines die het meest gebruik maken van radiologie. Hierin zijn
afspraken gemaakt over de hoeveelheid productie en de werkwijze.
Orthopedie en neurologie zijn de disciplines die het contract als
eerste hebben getekend.


Bekendheid geven
aan kortere wachttijden voor bepaalde behandelingen kan een nieuwe
toeloop van patiënten tot gevolg hebben, met name van patiënten aan de
rand van de regio. De positieve resultaten van efficiënter werken
kunnen dus leiden tot opnieuw langere wachttijden. De afdeling
radiologie gaat zorgvuldig bijhouden of de vraag van patiënten toeneemt
en zo ja, hoe en wanneer die toename zich voordoet. Op basis daarvan
worden zo nodig weer passende maatregelen getroffen.

bron:MCA