Staatssecretaris Ross (VWS) geeft een
hogere financiële toeslag aan pleegouders van kinderen in een
crisissituatie, kinderen met een handicap en aan grote
pleeggezinnen. Zij krijgen de toeslag vanaf 1 januari 2007. Dat
schrijft staatssecretaris Ross in een brief aan de Tweede Kamer.
Zij wil daarmee pleegouders tegemoetkomen die in een bijzondere
situatie verkeren.

Toeslag

Deze pleegouders krijgen vanaf 1 januari
2007 naast hun basisbedrag, tussen de 440 en 544 euro per maand,
een extra toeslag van 3 euro per kind per dag. Dat is een verhoging
van 30%.

Die toeslag kan vanaf 2007 oplopen tot
maximaal 9 euro per kind per dag als pleegouders meer dan drie
pleegkinderen hebben, die zowel een handicap hebben als zich in een
crisissituatie bevinden.

Ziektekostenverzekering

Ross schrijft verder dat alle
pleegkinderen die gedwongen uit huis zijn geplaatst, per 1 januari
over een aanvullende ziektekostenverzekering beschikken. De Bureaus
Jeugdzorg sluiten hiervoor een overeenkomst met een
zorgverzekeraar.

Bron: VWS