Na afronding van de jaarcijfers 2004 is door het College van Bestuur van Hogeschool INHOLLAND extra budget van drie miljoen Euro vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling. Dit bedrag is in zijn geheel bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe minors.

 

Sinds september 2004 organiseert INHOLLAND de bacheloropleidingen volgens het major/minormodel. Hiermee hebben studenten ruime mogelijkheden tot differentiëren en specialiseren. Een opleiding bestaat uit een major die de helft van het studieprogramma omvat en een specialisatieminor die een kwart beslaat. De resterende 25 procent is de differentiatieminor waarin de student een sterk persoonlijk accent kan leggen op zijn studie. Met de opzet van het major/minormodel wordt bevorderd dat de student zich ook buiten de grenzen van zijn primaire vakgebied oriënteert. Studenten hebben hierbij de mogelijkheid om bij een andere opleiding of op een andere INHOLLAND-locatie studieonderdelen te volgen.

INHOLLAND loopt in Nederland voorop met de ontwikkeling van differentiatieminors. Dit is een strategische keuze. Daarom wil de hogeschool deze voorsprong graag vasthouden. Het College van Bestuur heeft na een inventarisatie vastgesteld dat er op korte termijn een extra inspanning moet worden geleverd om nieuwe minors te ontwikkelen en deze te kunnen aanbieden met ingang van het studiejaar 2006-2007.

INHOLLAND wil zich in Nederland onderscheiden met hoogwaardige, attractieve differentiatieminors. Dit zijn nieuw ontwikkelde trajecten die aansluiten bij de ambities van de studenten. Er zijn drie typen differentiatieminors:

-verbredende minors die toegankelijk zijn voor iedere student. Hiervoor gelden geen toelatingseisen, mits deze minor aansluit bij het ontwikkelingsplan van de student. Een verbredende minor wordt altijd buiten de eigen major gevolgd;

-verdiepende minors worden gevolgd binnen de eigen opleiding. Ze zijn vaak beroepskwalificerend en er gelden toelatingseisen;

-doorstroomminors worden ontwikkeld in samenwerking met universiteiten.
 
De differentiatieminors worden met ingang van de laatste periode van het huidige studiejaar aangeboden. Inmiddels zijn er ongeveer dertig nieuwe differentiatieminors ontwikkeld, variërend van 15 tot 60 credits. Dit aantal zal de komende jaren sterk groeien. Uiteindelijk kunnen studenten uit meer dan honderd minors kiezen. Het extra budget is vooral bedoeld om het aanbod sneller uit te breiden dan tot op heden mogelijk was.

Hogeschool INHOLLAND is gevestigd in o.a. Amsterdam, Alkmaar, Delft, Den Haag, Haarlem en Rotterdam en heeft circa 40.000 studenten en 3.000 medewerkers. De kernwaarden (open, sociaal, vooruitstrevend en ambitieus) vormen de basis voor een ondernemende hogeschool die middenin de samenleving staat en daar ook een actieve bijdrage aan levert. Onder andere door studenten op te leiden die optimaal zijn voorbereid op hun maatschappelijke taak, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van lectoraten en onderzoeksprogramma's.

bron:Inholland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular