Ouders hebben veel belangstelling voor de ouderavond  

 

ROTTERDAM - Hogeschool INHOLLAND Rotterdam heeft dit collegejaar de
ouderavond ingevoerd. Ruim 350 ouders vonden de weg naar de hogeschool
op maandag 31 januari. De School of Economics van de hogeschool is de
eerste afdeling die de avond introduceert. Met 350 bezoekers was de
avond een succes. De ouderavond, een typisch fenomeen op basisscholen
en scholen voor voorgezet onderwijs, is nieuw in het HBO. Toch is er
een groeiende behoefte van ouders om meer te weten van het huidige
onderwijs.

 
 
Tijdens deze avonden worden de ouders uitgebreid geïnformeerd over de
studie van hun zoon of dochter. Ook krijgen de ouders uitleg over de
onderwijsontwikkelingen die binnen Hogeschool INHOLLAND spelen. Uit
deze eerste ouderavond in Rotterdam is gebleken dat er veel behoefte
bij de ouders is aan informatie over onder andere het nieuwe
competentiegerichte onderwijs. Ouders hebben veel vragen over de
invoering hiervan en over het major-minormodel. Naar aanleiding van
deze vragen vindt tijdens de kennismakingsavonden toelichting plaats.
Daarnaast vinden ouders het ook plezierig om te ervaren in wat voor
soort omgeving hun kind studeert  
 
Veel ouders betalen mee aan de studie van hun zoon of dochter.
Hogeschool INHOLLAND vindt het belangrijk om ook ouders te informeren
over het onderwijssysteem. Zo worden lesmethoden, opdrachten en de
perspectieven op de arbeidsmarkt besproken. Door de geslaagde
ouderavond zullen meer Schools van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam de
ouderavond introduceren.  
   
De avond begon met een algemeen deel over Hogeschool INHOLLAND en de
nieuwe opleidingsstructuur. Daarna worden de ouders per opleiding van
hun kind opgedeeld en naar lokalen gebracht. Kennismakingsavonden
worden door de ouders van de studenten als erg positief ervaren. Ze
kunnen nu hun vragen direct aan de docenten of directeuren stellen. Ook
kan Hogeschool INHOLLAND beter uitleggen hoe zij werkt en op welke
manier er onderwijs gegeven wordt. Onduidelijkheden worden op deze
manier weggenomen en ouders merken dat de hogeschool het beste voor
heeft met hun zonen en dochters.  

Bron: Hogeschool INHOLLAND

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular