EDE 10 maart 2010 De Hogeschool van Amsterdam gaat van start met de stagesoftware OnStage van Xebic. De Stuurgroep Informatievoorziening DEM (Domein Economie en Management) van de Hogeschool van Amsterdam heeft op 11 januari jl. het startschot gegeven voor het project à¢â‚¬Å“DEM goes OnStageà¢â‚¬. Hierbij zal OnStage gebruikt gaan worden binnen de afdeling Externe Betrekkingen.

Met de komst van de nieuwe informatiesystemen bij Externe Betrekkingen, waaronder een CRM-systeem dat gekoppeld zal worden aan OnStage à¨n een alumniportal, zullen de accountmanagers en stagecoà¶rdinatoren hun activiteiten op het front van relatiebeheer verder kunnen uitbreiden. Door gebruik te maken van OnStage voor het matchen van stageplekken met studenten en voor het beheren van het proces rondom de praktijkopdrachten, verwacht Externe Betrekkingen nog effectiever de beroepspraktijk in de opleidingen te kunnen laten terugkomen.

à¢â‚¬Å“Met OnStage willen we het gehele administratieproces rondom praktijkopdrachten en accreditatie-activiteiten veel efficiënter inrichtenà¢â‚¬, aldus Kitty Louwers, programmamanager en stagecoà¶rdinator op de Hogeschool van Amsterdam.

à¢â‚¬Å“OnStage is een gebruiksvriendelijke webapplicatie, waarbinnen de processen rondom praktijkopdrachten zoals stages, afstudeeropdrachten en werkperioden, zijn ingericht. Daarnaast kunnen bedrijven online hun eigen account aanmaken en via die weg vacatures, gerelateerd aan de beroepstaken, voor de studenten beschikbaar maken. Verder is het de bedoeling dat bedrijfsmentoren online een beoordeling van een student kunnen afgeven. Studenten en docenten worden zo online ondersteund in de opleidingsspecifieke workflow en worden met behulp van OnStage op het juiste moment van de juiste informatie voorzienà¢â‚¬, aldus Kitty Louwers.

Via het project à¢â‚¬Å“DEM goes OnStageà¢â‚¬ wil Externe Betrekkingen een excellente samenwerking tussen bedrijfsleven, alumni, studenten en docenten stimuleren.

Naast de toepassing binnen het hoger onderwijs is OnStage op dit moment al in gebruik bij verschillende ROC‘˜s waaronder ROC ASA, ROC A12 en ROC Zeeland.