MET CAE VERVOLG AAN INNOVATIE VOOR HET MKB:

Nieuwegein, 1 april 2009 - Wegens de enorme belangstelling vanuit het MKB om deel te nemen aan het gesubsidieerde kennisoverdrachtproject voor Computer Aided Engineering zullen Holland Engineering Consultants en het Materials Innovation Institute afgekort M2i binnenkort een tweede project starten.

Eind 2008 hebben HEC en het Materials Innovation Institute afgekort M2i de krachten gebundeld om het MKB beter bekend te laten worden met Computer Aided Engineering.
Het kennisoverdrachtproject van het M2i betreft het gesubsidieerd helpen van het MKB bij de introductie van verschillende simulatiesoftwarepakketten waarmee innovatieve producten geëvalueerd kunnen worden.

Dit tweede project staat in het teken van FEM en CFD. FEM staat voor Finite Element Method voor sterkte en stijfheidberekeningen. CFD is de afkorting van Computational Fluid Dynamics. Met deze software is het mogelijk om met behulp van computersimulaties gas of vloeistofstromingen en warmteoverdracht te berekenen. Deze techniek wordt o.a. ingezet voor het berekenen van ventilatiestromen, bijvoorbeeld in en om gebouwen. Maar ook ventilatiestromen in producten zoals in uitlaten voor auto´s. CFD maakt eveneens het voorspellen van koudeval of luchtstromingen die tochtklachten kunnen veroorzaken mogelijk. Een bijzondere toepassing van CFD is het in beeld brengen van concentraties van bepaalde gassen, waarmee voorkomen kan worden dat te hoge concentraties zich op ongewenste plaatsen ophopen. CFD simulatiemodellen kunnen tevens hun nut bewijzen voor brandweer voor simulaties van branden in garages of winkelcentra.

Net als bij het eerste kennisoverdrachtproject is het voor de kennisoverdracht van het onderzoek naar het MKB noodzakelijk dat een cluster van geïnteresseerde bedrijven gevormd wordt die gezamenlijk participeren in het CAE kennisoverdracht project. Er is ruimte voor de aanmelding van vijf bedrijven met projecten van uiteenlopende aard.

Het eerste kennisoverdrachtproject werd eind 2008 opgestart en stond in het teken van de innovatieve software Discrete Element Modeling. Met behulp van EDEM - Engineering Discrete Element Modeling is het mogelijk om een stroom bewegende deeltjes, zoals zand, granulaten of pillen door een bulkgoed transportsysteem te simuleren.
Het effect hiervan op onderdelen is direct te zien en kan zonder kostbare investeringen voor de bouw van prototypen direct in het ontwerp worden aangepast.

Het doel van het kennisoverdrachtprojecten is om het MKB op een laagdrempelige wijze kennis te kunnen laten nemen van de mogelijkheden die verschillende simulatie-software pakketten bieden voor ontwerpoptimalisatie.
Door gebruik te maken van simulatie-software is het niet meer nodig om kostbare investeringen te doen voor het bouwen van meerdere prototypen van het betreffende product waardoor men de concurrentie voor kan blijven.

Computer Aided Engineering.
Bij alleen al het horen van dit woord deinzen de meeste MKB bedrijven terug, laat staan dat men CAE toepast binnen de eigen organisatie. Onterecht heeft het beeld postgevat dat CAE slechts voor de grote bedrijven en alleen voor specialisten een efficiënte manier van werken is. Niets is minder waar.

à¢â‚¬à…“Momenteel zijn er veel software aanbieders actief die specialist zijn in een bepaald segment, maar de helicopter view in het vakgebied missen, aldus Ed Hulst, directeur van Holland Engineering Consultants. à¢â‚¬à…“Dankzij bijna 30 jaar lange ervaring in zowel het aanbieden van softwareproducten als het uitvoeren van engineering en consultancy projecten, hebben we van beide kanten het goede behouden en kunnen we ons inmiddels als system integrator presenteren.
Daar komt bij dat we de opleidingen voor het kunnen omgaan met de software ook zelf verzorgen. Het MKB kan op zijn beurt hiervan profiteren zodat zij een enorme inhaalslag op dit gebied kunnen maken, met als resultaat het verstevigen van hun concurrentiepositie.
Niet voor niets is ons mission statement à¢â‚¬à…“bedrijven helpen om een beter product te maken in kortere tijd tegen lagere kosten door gebruik te maken van simulatie software.

Het M2i (Materials Innovation Institute) is dit niet ontgaan en heeft HEC benaderd voor het bundelen van krachten om het MKB bekender te laten worden met CAE. En met resultaat.

Mentor Graphics is de leverancier van de CFD software, genaamd FloEFD. Wereldwijd heeft het bedrijf vestigingen in 21 landen en is marktleider op het gebied van simulatie software toepassingen. De toepassingsmogelijkheden van CFD zijn zeer divers zoals het kunnen berekenen van de koeling van elektronische apparatuur zoals computers en audio/video apparaten door convectie, warmtegeleiding en straling bepalen. Maar ook de meest efficiënte vorm aan details als spruitstukken, remschijfkoeling, uitlaatsystemen van vliegtuigen, boten en auto´s.

Parametric Technology Corporation (PTC) is de ontwikkelaar van de Pro/MECHANICA software een nieuwe generatie FEM software. Deze software is bedoeld voor gebruik door goede constructeurs en - net als bij EFD - niet noodzakelijk CAE specialisten. PTC is de ontwikkelaar van Pro/ENGINEER en dit 3D CAD systeem is de bij Pro/MECHANICA gebruikte geometrie module. Daarmee kan de te berekenen constructie worden gemodelleerd of waarin reeds beschikbare CAD geometrie kan worden ingelezen.

Voor nadere informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
Ir. R. Schouten van Holland Engineering Consultants ([email protected])
of met ir. A. Konter van het M2i ([email protected]).