De voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Gravenhage heeft vrijdag bij mondeling vonnis beslist in
het kort geding van Willem Holleeder tegen de Staat over het
EBI-regime waaronder Holleeder momenteel is gedetineerd in het
penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Het gaat hierbij om het
regime van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waar
Holleeder sinds juni 2006 is gedetineerd in het kader van zijn
voorlopige hechtenis.De voorzieningenrechter heeft Holleeder
niet-ontvankelijk verklaard in zijn vorderingen.

Het kort geding is afgelopen woensdag, 2
mei 2007, behandeld. Zoals de voorzieningenrechter aan het eind van
de zitting heeft aangegeven, is vandaag bij mondeling vonnis
uitsluitend de beslissing in deze zaak uitgesproken. In de loop van
de volgende week volgt het volledige vonnis. Dit vonnis zal
gepubliceerd worden op deze site.

Holleeder heeft primair gevorderd de Staat
te bevelen dat zij (partieel) het EBI-regime waaraan Holleeder
onderhevig is, opheft voor zolang als de artsen dat medisch
noodzakelijk achten, subsidiair te bevelen dat de Staat het
handboeienregime opheft en dat het regime wordt versoepeld in het
kader van bezoeken van familie en vrienden (d.w.z. de frequentie
van de bezoeken) en meer subsidiair dat de Staat wordt bevolen om
Holleeder terug te doen plaatsen naar de EBI in Vught.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage