Het aantal honden en katten in Nederland is in 2004 gegroeid, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MarketResponse in opdracht van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG). Het aantal honden groeide in 2004 met 4,2% naar 1,76 miljoen honden. De katten populatie groeide met 5,0% naar  3,3 miljoen katten. De groei lag hiermee in 2004 duidelijk hoger dan de jaren daarvoor. In de periode 2000 tot en met 2003 groeide het aantal honden nauwelijks en lag de groei van de kattenpopulatie rond de 1% aldus de onderzoekers bij MarketResponse

De groei in 2004 is niet alleen veroorzaakt doordat er meer puppys en kittens een baasje hebben gevonden. Ook zien we dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat. Het lijkt er op dat we meer letten op de gezondheid en de voeding die we onze hond of kat geven. Dit zien we vooral terug in de stijging van de groep honden die 8 jaar of ouder is. Begin 2003 lag dit percentage op 33%. Inmiddels is dit opgelopen tot 35,5%. Bij de katten groeit het percentage oudere katten ook. Op dit moment is bijna 40% van de katten 8 jaar of ouder.  
 
De groei van het aantal honden was in 2004 het sterkst bij de gezinnen met kinderen. In bijna à©à©n op de drie gezinnen met kinderen van 5 jaar en ouder, zien we dat er ook een hond in huis is. Voor de katten ligt dit iets anders. Jonge à©à©n en twee persoons huishoudens nemen, als zij voor een hond of kat kiezen, vaker een kat in huis.  
 
In het onderzoek is verder nog gekeken naar de naam die aan de hond of kat gegeven werd. Bij de honden is Max nog steeds het meest favoriet. Maar toch zien we ook hier de laatste jaren een verandering. De tweede en derde plek wordt namelijk niet langer ingenomen door Rakker en Lady. In plaats daarvan noemen we onze honden tegenwoordig vaker Beau, Boris, Spike of Kyra. Bij de katten blijft de naam Poes bovenaan staan. En ook op de tweede en derde plaats vinden we hier meer traditionele namen als Tommy en Tijger of Tijgertje. De actualiteit in de top 5 wordt hier naar voren gebracht met namen als Minoes en Simba. 
  
Aan het honden en katten onderzoek dat MarketResponse in samenwerking met de NVG uitvoert, doen elk jaar 15.000 huishoudens mee.  
De gegevens geven een representatief beeld van de honden en katten populatie in Nederland, waarbij de betrouwbaarheidsmarges die horen bij een steekproef van 15.000 respondenten van toepassing zijn. 

bron:NVG