Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, voert
Amnesty International jaarlijks actie voor de wereldwijde bescherming
van mensenrechten. Dit jaar lanceren honderd bekende Nederlandse
vrouwen op 10 december een landelijke actie met als titel ´Stop geweld
tegen vrouwen.'

De vrouwen zijn werkzaam in verschillende sectoren van de Nederlandse
samenleving zoals het bedrijfsleven, de politiek, goede
doelen-organisaties, televisie, sport, muziek en kunst. Naast Leoni
Jansen, die voortrekker is van dit initiatief, zijn dat onder meer:
Hadassah de Boer, Yasmine Allas, Inge Diepman, Katja Schuurman, Rifka
Lodeizen, Laetitia Griffith, Adelheid Roosen, Maartje van Wegen, Femke
Halsema, Astrid Joosten, Fatima Moreira de Melo, Hedy d'Ancona, Barbara
Karel, Cisca Dresselhuys, Yvette Forster, Renate Dorrestein en Britta
Bà¶hler.

Tien verhalen, tien mensenrechtenactivisten, tien landen

Deze 100 vrouwen lanceren de actie tijdens een ontbijtsessie (tussen
08.00 uur - 10.00 uur) in Felix Meritis, Amsterdam. Daar zullen ook
tien mensenrechtenactivisten aanwezig zijn uit landen als Soedan,
Colombia, Egypte en de Democratische Republiek Congo die hun verhaal
komen vertellen. De verhalen gaan over verschillende vormen van geweld
tegen vrouwen: huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis, geweld tijdens
conflictsituaties en eremoorden. Het zijn aangrijpende verhalen, maar
ook verhalen van hoop, kracht en overwinning. De 100 vrouwen vormen het
publiek, maar kunnen ook een ´artistieke ode' brengen aan een van de
mensenrechtenactivisten.

E-mailactie
De 100 vrouwen adopteren ieder à©à©n verhaal dat hen persoonlijk raakt.
Dit verhaal sturen zij per e-mail vanuit Felix Meritis door naar 10
vrienden of relaties met het verzoek om een petitie, gericht aan
Verenigde Naties, digitaal te tekenen. Ook vragen zij in deze e-mail
hetzelfde verhaal aan tien van hun vrienden of relaties door te sturen.
Zo moet de e-mail zich als een olievlek door het land verspreiden met
als doel dat zoveel mogelijk Nederlanders tenminste à©à©n van de 10
verhalen horen of lezen en vervolgens de petitie ´Stop geweld tegen
vrouwen' ondertekenen. Deze e-mail actie zal nadrukkelijk geen
spam-achtig karakter dragen. Mensen kiezen zelf welk verhaal ze willen
doorsturen en aan wie en kunnen de actie bovendien volgen vanaf een
eigen persoonlijke actiepagina. Daarop is te zien hoeveel
handtekeningen de actie die zij zelf zijn gestart na een aantal weken
heeft opgeleverd.

Verhalen vertellen
Een groot aantal van de bekende Nederlandse vrouwen heeft toegezegd het
verhaal overdag tijdens hun normale werkzaamheden voor te lezen. Dat
kan zijn tijdens een radio- of televisieprogramma, tijdens een
theateroptreden, een vergadering, of in de Tweede Kamer. Ook vele
organisaties en bedrijven in Nederland zullen aan de actie deelnemen.
Daarnaast heeft een aantal dj's beloofd een verhaal voor te lezen tijdens de uitzending.
Bovendien spannen lokale Amnesty-groepen zich die dag in om verhalen
voor te lezen of te laten voorlezen door bekende personen op allerlei
publieke plekken in het land.

Bron: Amnesty International afdeling Nederland