Staatssecretaris Van Geel heeft een besluit genomen over de verdeling van honderd miljoen euro voor de aanpak van knelpunten bij bodemsanering. De helft van het geld gaat naar de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. De andere helft van het geld gaat naar 15 andere projecten. 
In Overijssel is extra geld nodig om de ernstige bodemverontreiniging met asbest aan te pakken. In de provincies Noord-Brabant en Limburg komt in De Kempen veel bodemverontreiniging met cadmium en zinkassen voor. De vijftien andere projecten die ook geld ontvangen zijn bijvoorbeeld de Westergasfabriek in Amsterdam, Zwartinkhorst in Gelderland, het Joh.Enschedeterrein in Haarlem, asbestwegen in Gelderland en Overijssel, de Otheense Kreek in Zeeland, en de locatie Hoeksterend in Leeuwarden. 

Het ministerie van VROM stelt voor de periode 2005 tot en met 2009 ongeveer 1 miljard euro ter beschikking voor de aanpak van bodemverontreiniging. Het leeuwendeel van dit geld gaat via een vaste verdeelsleutel naar de provincies en 29 gemeenten. Deze financieren daarvan bodemonderzoeken en -saneringen. Echter, de kosten van zeer grote bodemsaneringsprojecten kunnen zo hoog uitvallen, dat ze op basis van het reguliere budget voor individuele provincies en gemeenten niet meer te betalen zijn. Om te voorkomen dat er op dit soort locaties helemaal niets gebeurt, is er als onderdeel van de 1 miljard een zogenaamd knelpuntenbudget in het leven geroepen. De hierin gereserveerde honderd miljoen euro is nu door de staatssecretaris verdeeld. 
  
Het totale aantal claims van gemeenten en provincies overtrof het beschikbare budget viermaal. Niet alle aanvragen konden daarom worden gehonoreerd. De bodemsaneringsprojecten die nu buiten de boot vallen zullen na 2009 weer aan bod kunnen komen voor een speciale bijdrage. 

bron:VROM