Proefdiervrij start op zaterdag 23 april, de dag voor Wereldproefdierendag, een voorlichtingscampagne over roken en proefdieren. Om 14:00 u brengt Proefdiervrij dit dierenleed op een speelse wijze in beeld door op de trappen van het Utrechtse stadhuis aan de Oude Gracht honderden honden te laten roken.  

Roken is slecht voor de gezondheid, dat weet iedereen. Bevolkingsonderzoeken bewijzen het keer op keer, en overheden nemen strenge maatregelen om roken in het openbaar uit te bannen.  
Toch worden wereldwijd nog steeds veel proefdieren gedood om de schadelijke effecten van roken te meten. De vereniging Proefdiervrij vindt dit onderzoek onnodig. Ratten, muizen, cavia's, konijnen, honden en apen vinden een zinloze dood.  

bron:Proefdiervrij