Van 17 tot 21 april bezoeken zeven
Hongaarse Roma jongeren Nederland in het kader van het
internationaal jongerenprogramma www.durfoverjegrens.nl van
ICCO & Kerk in Actie. Recente onderzoeken tonen aan dat het
integratiebeleid voor Roma's in Europa faalt. Het
uitwisselingsproject wil bijdragen aan het doorbreken van het
isolement van Roma's en bijdragen aan een reële beeldvorming
over deze geïsoleerde bevolkingsgroep. Kerk in Actie steunt in
vier landen diverse projecten om de Roma te ondersteunen.

De positie van Roma ('zigeuners') in
Europa is onverminderd slecht, zo blijkt uit een recent rapport van
het Open Society Institute. Er is sprake van achterstand in
onderwijs, werkloosheid en discriminatie. Het grootste gedeelte van
de Roma´s woont in Oost-Europa. De situatie van de in
Nederland wonende Roma´s is naar Nederlandse maatstaven
eveneens bedroevend, zoals blijkt uit de Racisme Monitor van de
Nederlandse Anne Frank Stichting.

Met steun van ICCO & Kerk in Actie, en
bijdragen van de Europese Unie, van zijn vanuit Nederland de
afgelopen jaren tien jongeren uitgezonden geweest naar
Roma-projecten in Oost-Europa. Vijf Roma-jongeren hebben
vrijwilligerswerk in Nederland gedaan. De jongeren werken in
projecten met gehandicapten, kinderen of in de ouderenzorg en
verblijven in gastgezinnen.

'Het kweken van meer begrip en het op
gang brengen van een dialoog tussen Roma en niet-Roma kan goed via
langdurig vrijwilligerswerk dichterbij worden gebracht. Jongeren
blijken uitstekende intermediairs om vooroordelen te doorbreken',
aldus Daan Verbaan, coördinator van het jongerenprogramma.
Naast uitzendingen van jongeren is inmiddels ook een netwerk tot
stand gekomen om de positie van Roma's in Nederland en Oost-Europa
onder de aandacht te brengen. Voor dit jongerenprogramma werkt ICCO
& Kerk in Actie samen met het Jeugdwerkburo Lava in
Gelderland.

De zeven Roma-jongeren die deze week
Nederland bezoeken, beginnen in september 2007 aan hun
vrijwilligersjaar. Zij zullen gaan werken in Gelderland en
Zuid-Holland.

bron:Kerkinactie