Op 25 april jl. is een 31-jarige hoofdagent van het korps IJsselland, door de korpsbeheerder, het voornemen tot ontslag aangezegd. De hoofdagent was betrokken bij een bedrijf dat via internet elektronica-apparatuur importeerde. Daarbij is een verdenking dat er stelselmatig valsheid in geschrifte werd gepleegd t.a.v. de waarde en de soort van de goederen.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de hoofdagent is inmiddels afgerond. Daarnaast is uit intern onderzoek naar voren gekomen, dat hij diverse malen oneigenlijk post- en emailadressen van de politie gebruikte om zaken voor dit bedrijf af te handelen.

bron:politie IJsselland