Defensie wil meer aandacht voor logistiek,
inlichtingen, zelfbescherming, informatiesystemen en bevelvoering.
Om dit te bereiken wordt onder andere het aantal gevechtstanks,
pantserhouwitsers en F-16's teruggebracht. Ook worden projecten
geschrapt of vertraagd. Dat staat in de Hoofdlijnennotitie Defensie
die maandag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Afgelopen vrijdag ging de ministerraad
akkoord met de maatregelen uit de hoofdlijnennotitie die geld
moeten vrijmaken voor de operationele knelpunten binnen de
krijgsmacht.

Defensie moet daarnaast ook een steentje
bijdragen aan de reductie van ambtenaren, die het Kabinet alle
departementen heeft opgelegd. Daarbij vallen geen gedwongen
ontslagen.

Om de taken in en buiten Nederland goed te
kunnen blijven uitvoeren, wil Defensie eerst bestaande, structurele
problemen oplossen.

Met de maatregelen komt Defensie tevens
tegemoet aan de wens van de NAVO, namelijk het concentreren op de
meest waarschijnlijke scenario's.

Vanaf 2003 heeft de krijgsmacht al een
ingrijpende verandering doorgemaakt. De staven zijn verkleind,
kazernes en vliegbases en andere infrastructuur zijn afgestoten en
de hoeveelheid belangrijke wapensystemen is verminderd. Ondanks al
deze aanpassingen zijn de operationele taken doorgegaan. Defensie
voerde veeleisende missies uit buiten Nederland, maar ook in eigen
land.

Met Prinsjesdag wordt de Defensiebegroting
voor 2008 gepresenteerd. Daarin staat meer in detail het voornemen
voor de toekomst van Defensie.

bron:MinDef