Jupijn Haffmans, raadslid voor Amsterdam Anders/ De Groenen, is verheugd over de steun van de gemeenteraad voor fietsersbelangen. Hij diende vandaag succesvol een motie in om afbraak van het bestaande, fijnmazige fietsnetwerk te voorkomen. Een motie om in de stad prioriteit te geven aan de fiets haalde echter geen meerderheid.

Haffmans: ´Steeds weer komt dit college met plannen waarin de auto prioriteit krijgt. Ik ben blij dat de gemeenteraad in ieder geval het hoofdnet fiets enigszins redt.' Dat fijnmazige netwerk is de afgelopen decennia met veel zorg en moeite vormgegeven. Nederland - fietsland, en dat geldt helemaal voor Amsterdam. Jupijn Haffmans vindt dat de gemeente trots moet zijn op fietsend Amsterdam en op de voorzieningen die daarvoor zijn: ´Fietsers leveren een enorme bijdrage aan een goed leefklimaat in de stad, onder andere door niet de lucht te vervuilen en veel minder ruimte in te nemen dan auto's. We zien echter dat de gemeente het de fietsers alleen maar moeilijker maakt ten gunste van de auto of een lege straat (door het wegknippen van vrij geparkeerde fietsen). Het hoofdnet fiets is voor nu gered, maar de gemeenteraad weigert voorrang te geven aan de fiets. Zolang de auto op veel plaatsen voor gaat, zal het fietsgebruik terug blijven lopen. En door de stimulering van het autoverkeer binnen de stad zal de luchtkwaliteit blijven verslechteren.

bron:Amsterdam Anders/de Groenen