(Persbericht) Rotterdam 04 oktober 2011 - Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 29 september 2011 jl. ontving de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. De Hoofdpijnpoli heeft de prijs gewonnen, omdat de poli het mogelijk maakt om binnen à©à©n dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn bij kinderen te kunnen achterhalen. Het Flevoziekenhuis is à©à©n van de veertien ziekenhuispartners van Het Oogzorgnetwerk.

Hoofdpijnpoli: oogheelkundige screening van kinderen met hoofdpijn
In januari 2011 jl. is de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis gestart. Op de Hoofdpijnpoli worden alleen kinderen met hoofdpijnklachten gezien, die nog niet bekend zijn bij oogheelkunde. Door een nauwe samenwerking tussen kinderartsen, oogartsen en optometrist-orthoptist is het mogelijk om binnen à©à©n dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn te verhelpen, zonder dat daar (dure) beeldvormende onderzoeken bij nodig zijn.

De Oogzorgnetwerkdag
De Oogzorgnetwerkdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle personen, samenwerkingspartners en organisaties die op enige wijze aan Het Oogzorgnetwerk verbonden zijn. Het doel van de dag is kennis te delen over ontwikkelingen binnen het netwerk en de oogheelkunde en daarmee goede ideeën verder te verspreiden, zodat meer oogheelkundige patiënten hiervan profiteren.

De Oogzorgnetwerkdag werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd en stond in het teken van presteren op hoog niveau hetgeen Het Oogzorgnetwerk nastreeft - en het 10-jarig bestaan van Het Oogzorgnetwerk. Op de informatiemarkt in stadion De Kuip kwamen de ziekenhuizen tot fysieke uitwisseling van kennis. Elk ziekenhuis bemande een eigen stand waarin een project werd gepresenteerd waarmee zij de zorg voor hun oogpatiënten het afgelopen jaar hebben verbeterd. Kennis, ervaringen, ideeën en concrete informatie zoals patiëntenfolders en protocollen werden uitgewisseld. Het Antonius Ziekenhuis Sneek vertelde over het inrichten van speciale spreekuren voor glaucoompatiënten waarin zij tijdens à©à©n bezoek aan het ziekenhuis meerdere onderzoeken krijgen en altijd gezien worden door de glaucoomspecialisten. Dit verbetert de kwaliteit van zorg, vermindert de belasting voor de patiënt en bovendien verbetert dit de efficiency op de polikliniek.

Het Slingeland Ziekenhuis vertelde over de intensieve samenwerking tussen de huisartsen en de afdeling oogheelkunde, waardoor patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuizen hoeven. Dit bespaart de patiënt een ziekenhuisbezoek en het dure gezondheidszorgsysteem kosten.

In het Deventer Ziekenhuis is de wachttijd aangenamer gemaakt door aankleding van de wachtruimte, goede informatievoorziening en het schenken van versie koffie. Dit heeft een zeer positief effect op de patiënttevredenheid.

De Oogzorgnetwerk Partnerprijs bestaat uit een echte beker en een kunstwerk van Wim Heesakkers met de titel ´Follow your dream‘˜. Voor voordurende kwaliteitsverbetering en het presenteren op top niveau is het essentieel te blijven dromen en deze dromen ook te volgen. In voorgaande jaren hebben het Sint Franciscus Gasthuis, het Optometristen Collectief Rijnmond, het Slingeland Ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ en het IJsselland Ziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs gewonnen. Deze wordt uitgereikt voor een bijzondere bijdrage binnen Het Oogzorgnetwerk die zorgt voor excellente oogheelkundige zorg.

_______________________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Voor interviews met betrokkenen en/of beeldmateriaal op hoge resolutie: bel of mail Maaike van Zuilen, [email protected] , 06 456 32 117.
Het Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk is een groeiend landelijk netwerk vanoogheelkundige afdelingen met een centrale serviceorganisatie. De serviceorganisatie levert unieke kennis, ervaring en ondersteunende capaciteit om samen met de netwerkpartners te komen tot excellente oogheelkundige zorg. Dit omvat: oogheelkundige zorg in de volle breedte, inzet van deskundige en gekwalificeerde mensen, moderne praktijkvoering, optimale processen, financieel gezonde bedrijfsvoering, zeer gastvrije houding, uitstekende communicatie, regionale samenwerking en landelijke kennisuitwisseling. Inmiddels telt Het Oogzorgnetwerk 14 ziekenhuispartners. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.
Het Oogziekenhuis Rotterdam
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ´Center of Excellence‘˜, wat inhoudt dat zorg, opleiding en research volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Centres of Excellence. Jaarlijks worden ruim 14.000 operaties uitgevoerd en 140.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
R.M. Baljon MSM, directeur Oogzorgnetwerk B.V., telefoon 010 4023 400 / 06 23473937 of e-mail [email protected]