Het budget dat minister Hoogervorst jaarlijks ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van alternatieven van dierproeven, gaat drastisch omlaag. De ministeries van VWS en OCW zullen hiervoor de komende jaren een budget van 482.000 euro per jaar vrijmaken. Dit heeft de minister vorige week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de afgelopen jaren was er jaarlijks nog een budget van 900.000 euro beschikbaar. Het is een illusie te denken dat het aantal dierproeven de komende jaren zal dalen.  

Het voorstel van de minister betekent een einde aan het actieve beleid van de overheid om het aantal proefdieren in Nederland te verminderen. Vooral het feit dat de ministeries van LNV en VROM geen structureel budget beschikbaar stellen, verontrust de vereniging Proefdiervrij. De komende jaren zal er een aanzienlijke stijging van het aantal genetisch gemanipuleerde proefdieren zijn. Biotechnologie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Een andere stijging komt expliciet voort uit de Europese plannen om tienduizenden stoffen te hertesten. Dit zal op Europees niveau naar verwachting 22 miljoen proefdieren het leven kosten. Staatssecretaris Van Geel (VROM) gaf zowel in Brussel als in Den Haag aan het aantal dierproeven tot een minimum te willen beperken. Nu het budget voor alternatieven voor dierproeven wordt gehalveerd, lijkt deze intentie slechts bij woorden te blijven.  
 
Het verminderen van het aantal proefdieren in Nederland loopt met deze verlaging van het onderzoeksbudget een gevoelige klap op. En dat terwijl ruim 67 procent van de Nederlandse bevolking aangeeft dierproeven niet acceptabel te vinden. In 2003 overhandigde Proefdiervrij nog ruim 40.000 handtekeningen aan de woordvoerders in de Tweede Kamer met het verzoek het budget voor alternatieven voor dierproeven in stand te houden. Proefdiervrij hoopt dat de Tweede Kamer deze oproep nog steeds serieus neemt en bij het kabinet pleit voor een vermeerdering van het beschikbare onderzoeksbudget in plaats van de voorgestelde halvering. In het verleden heeft de Kamer vaker succesvol afgedwongen dat de minister extra middelen vrijmaakt voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. 

bron:Proefdiervrij