Volgens actuele cijfers daalt het aantal
orgaandonaties met 7%. De cijfers laten dus 'niet de gewenste
stijging zien', aldus minister Hoogervorst. Maatregelen moeten
leiden tot meer bewustwording en meer donoren. Dit schrijft
minister Hoogervorst (VWS) in een brief aan de Eerste en Tweede
Kamer.

De recente cijfers staan op de website van
de Nederlandse Transplantatie Stichting
(www.transplantatiestichting.nl). Deze tonen een daling van het
aantal orgaandonaties met 7% ten opzichte van 2005.De cijfers
kunnen een vertekend beeld geven, aldus Hoogervorst. Voor
conclusies over de effectiviteit van het beleid moeten de cijfers
worden gecombineerd met de relevante sterftecijfers.

Maatregelen

Hoogervorst heeft er vertrouwen in dat
maatregelen zullen leiden tot meer bewustwording en meer donoren.
Het gaat bijvoorbeeld om registratie bij de uitgifte van een
reisdocument. In 2005 hebben zestien gemeenten een proef gedaan met
het verstrekken van donorformulieren bij de uitgifte van
reisdocumenten. Inmiddels wil 93% van de gemeenten hieraan
meedoen.

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het
aanschrijven van specifieke doelgroepen. In het voorjaar van 2007
gebeurt dat voor het eerst: dan krijgen niet-geregistreerden van 45
tot en met 49 jaar opnieuw een donorformulier. In de tweede helft
van 2007 kunnen burgers zich elektronisch registreren. Zij kunnen
hun registratie dan ook zelf inzien en wijzigen.

Bron: VWS