De provincie Utrecht had in 2006 met ruim
4 procent de hoogste economische groei. Dat komt vooral doordat in
deze provincie de zakelijke dienstverlening en groothandel sterk
zijn vertegenwoordigd. Beide bedrijfstakken hadden in 2006 de wind
fors mee. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Utrecht sterk in diensten

In de provincie Utrecht bedroeg de
economische groei vorig jaar 4,2 procent. Gemiddeld groeide de
economie in Nederland 3 procent. Flevoland had met 3,6 procent de
op een na hoogste groei. In voorgaande jaren was deze provincie
steeds koploper. Groningen was in 2006 de enige provincie met een
krimpende economie. Dat is volledig toe te schrijven aan de lagere
aardgasproductie.

In de economieën van Utrecht en
Flevoland spelen de zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus,
computerservicebureaus, accountants, e.d) en de groothandel een
belangrijke rol. Beide bedrijfstakken behaalden mooie resultaten in
2006. Het groeicijfer van Flevoland werd wat gedrukt door de
landbouw. Deze bedrijfstak presteerde in 2006 minder goed.

Randstad groeit sneller dan de rest van
Nederland

De economische groei in de
Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
bedroeg 3,4 procent. Dat is ruim meer dan het landelijke
groeicijfer. Net als in voorgaande jaren springt de Haarlemmermeer
er met een groeicijfer van bijna 5 procent bovenuit. Dat komt
vooral door Schiphol.

Ook in eerdere jaren was de groei van de
Randstad hoger dan in de rest van het land. Het aandeel van de vier
Randstadprovincies in de Nederlandse economie is meer dan 50
procent. Vooral Zuid-Holland en Noord-Holland leveren een grote
bijdrage aan de Nederlandse economie. Flevoland is in economisch
opzicht nog steeds de kleinste provincie met een aandeel van
slechts 1,6 procent.

bron:CBS