De Geus wil WW-premie in een aantal bedrijfstakken afhankelijk maken van duur arbeidscontract.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de WW-premie
in een aantal bedrijfstakken afhankelijk maken van de duur van het
arbeidscontract. Daarmee verwacht hij steeds terugkerende werkloosheid
tegengaan. Dit schrijft De Geus in een brief aan de Tweede Kamer. Hij
zal de Sociaal-Economische Raad in de gelegenheid stellen om dit
voorstel te betrekken in het advies over de toekomstbestendigheid van de WW dat de raad voor 1 april 2005 zal uitbrengen.

In de praktijk komt het in een aantal sectoren, zoals landbouw en
schildersbranche, voor dat een deel van de werkgevers veel met
kortdurende arbeidsovereenkomsten werkt, waardoor veel werkloosheid
wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat werknemers jaar in jaar uit in
dienst worden genomen voor negen maanden en ze de resterende drie
maanden een werkloosheidsuitkering ontvangen. Dit drukt aanzienlijk op
de zogeheten wachtgeldpremie (het deel van de WW-premie dat per
bedrijfstak wordt opgebracht en waarmee het eerste half jaar de
werkloosheidsuitkeringen worden betaald). Door werkgevers die
arbeidsovereenkomsten van een jaar of langer aangaan te belonen met een
lagere wachtgeldpremie, wil De Geus deze afwenteling tegengaan. Duurt
een contract korter dan een jaar, dan betaalt de werkgever een hogere
premie. Dit is ook het geval als een langer durend contract
toch binnen een jaar wordt ontbonden en de werknemer vervolgens in de WW belandt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid