Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de
standaardpremie van de zorgverzekering voor 2007 vastgesteld op
€ 1.059 (gemiddelde premie van individuele polissen minus de
gemiddelde no claim teruggave van € 91).

Deze premie is van belang voor de
berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een
financiële tegemoetkoming om de zorgverzekering betaalbaar te
houden. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk.

Omdat de standaardpremie in 2007 hoger is
dan in 2006, gaat ook de zorgtoeslag omhoog:

- Een alleenstaande met een
toetsingsinkomen tot ongeveer € 26.000 heeft recht op
zorgtoeslag. De zorgtoeslag bedraagt maximaal € 432 per jaar.
Hierop bestaat recht

indien het toetsingsinkomen ongeveer
€ 17.900 bedraagt.

In 2006 was dit maximum € 403 per
jaar.

- Als het gezamenlijke toetsingsinkomen
van een verzekerde met partner ongeveer

€ 17.900 bedraagt, heeft hij recht op
de maximale zorgtoeslag van ongeveer

€ 1.223 per jaar. In 2006 bedroeg de
maximale zorgtoeslag € 1.155 per jaar.

Recht op zorgtoeslag bestaat voor een
verzekerde met partner tot een toetsingsinkomen van maximaal
ongeveer € 41.850.

De minister van VWS geeft de nieuwe
standaardpremie door aan de Belastingdienst Toeslagen. De
Belastingdienst past daarmee de beschikkingen over de toekenning
van zorgtoeslag aan. De zorgtoeslag voor januari 2007 wordt eind
december uitbetaald.

bron:VWS