Betreft : horeca neemt zelf besluit
Datum : 23-03-2009
Bijlage(n) : 1/2

Horeca Balk neemt zelf besluit.

Om belastinggeld en frustratie te besparen plaatst de horeca van Balk op 26 maart een mededeling in de plaatselijke krant dat de horeca van Balk uit eigen initiatief de toelatingstijd met een uur gaat vervroegen om zo een eindeloos discussiepunt te schrappen van de raads- en horecavergaderingen.

De horeca is met de gemeente al meer dan acht jaar aan het praten over een nieuw horecaconvenant. Dit komt mede doordat Balk in acht jaar tijd al vier burgemeesters heeft gehad (w.o. à©à©n interim).

Het ongenoegen die de horeca in Balk in de loop der jaren heeft gekregen heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat er al zo veel bekend is bij de gemeente betreffende het drinkgedrag van de jeugd en waar deze drank vandaan komt, maar tot nu toe is hier nog niks aan gedaan. De huidige burgemeester treft geen blaam want dit is mede het gevolg van alle wisselingen van burgemeesters die blijkbaar geen rapportages hiervan hebben gemaakt. De bovenstaande ongenoegen wordt tevens versterkt door de betutteling en wetgeving vanuit de overheid zoals: rookverbod, 30% accijnsverhoging, 29% kansspelbelasting.

Ondanks dat de zuiphokken gedoogd blijven en op een discussieavond in november 2008 met ouders, politie, burgemeester, horeca, scholen en het Trimbos-instituut is gediscussieerd en waaruit de eindconclusie werd getrokken dat het aan de opvoeding of te wel de ouders ligt, wil de meerderheid van de raad alsnog dat de horeca de toelatingstijd met een uur moet vervroegen.

De horeca is van mening dat de vervroeging van de toelatingstijd geen effect zal hebben op het drinkgedrag van de jeugd, wij als horeca blijven erbij dat de opvoeding en de opvoeders de verantwoordelijken blijven voor wat hun kroost onderneemt in hun vrije tijd. Hieruit zou je op kunnen maken dat de horeca de ouders een handje moet helpen met de opvoeding.

De horeca in Balk is geruime tijd tegen de vervroeging van de toelatingstijd geweest mits de buurgemeentes ook meewerken, gezien de buurgemeentes afwachtend zijn, regelt de horeca in Balk de vervroeging van de toelatingstijd zelf wel.

Het idee achter de mededeling in de krant omtrent de vervroeging van de toelatingstijd is dat nu wij deze stap hebben gezet dat het nu de taak is aan; de gemeente, buurgemeentes, paracommerciële instellingen en het belangrijkste: de ouders.

Tevens is de horeca benieuwd of er na geruime tijd onderzoek zal worden gedaan of het effect zijn doel heeft bereikt.

Betreft : horeca neemt zelf besluit (de mededeling)
Datum : 23-03-2009
Bijlage(n) : 2/2

Onderstaand treft u de te plaatsen mededeling.

Geachte burgers van Gaasterlà¢n-Sleat,

Om ons belastinggeld en frustratie te besparen door eindeloze gesprekken te voeren in het gemeentehuis, hebben de onderstaande horecazaken besloten om vanaf 27 maart de toelatingstijd van 02:00 uur terug te zetten naar 01:00 uur.

Cafà© ´t Swaentje
Grandcafà© Fellows
HCR Teernstra
Rockcafà© Spider
Eetcafà© Jap´s

Sympathisanten:
Snackbar De Linde
Pizzeria Arco Baleno l´

Nu wij aan zet zijn geweest is nu de taak aan;
- gemeente Gaasterlà¢n-Sleat
- aanliggende gemeentes
- paracommerciële instellingen
- en de belangrijkste groep: de ouders