Amsterdam, 17 februari 2005 - De rechtbank Amsterdam heeft vandaag met
betrekking tot de getuige E. in zaak tegen Hells Angels de volgende
tussenbeslissing genomen.

De getuige zal ambtshalve en mede op verzoek van de verdediging hier ter zitting worden gehoord.

Dat betekent dat de rechtbank de stukken aan het dossier zal toevoegen.
Hierover wordt het volgende overwogen.
Bij deze beslissing spelen in de eerste plaats procedurele aspecten een
rol, te weten het tijdstip waarop de stukken zijn overgelegd. Met de
verdediging moet worden vastgesteld dat het in een zeer laat stadium
van het proces is geschied. Gelet op de uiteenzetting van de officier
van justitie heeft de rechtbank er begrip voor dat hij eerst wil zien
wat voor vlees hij in de kuip heeft en dat hij pas na een onderzoek
daarnaar, de stukken produceert. Op grond hiervan kan niet worden
geoordeeld dat de officier van justitie zodanig verwijtbaar heeft
gehandeld, dat van schending van de beginselen van de behoorlijke
procesorde sprake is.
Een ander verhaal is of hierdoor de verdedigingsbelangen zijn geschaad.
De rechtbank stelt vast dat de verdediging in staat is gesteld van de
stukken kennis te nemen, die niet omvangrijk zijn, zodat men van de
inhoud van de verklaring tijdig op de hoogte is gekomen.

Ook speelt een inhoudelijke beoordeling van de verklaring een rol.
Kennelijk is de officier van justitie van oordeel dat aan deze
verklaring grote betekenis moet worden toegekend en dit standpunt kan
de rechtbank zich voorstellen.

Al deze aspecten rechtvaardigen het toevoegen van de stukken aan het dossier.

Een hele andere vraag is welke waarde aan de verklaring van de getuige
moet worden toegekend. De rechtbank wenst zich hiervan zelf te
overtuigen en daarom zal de getuige worden gehoord.

Bron: Rechtbank Amsterdam