(Persbericht) Leidschendam, november 2010 HORIZON Real Estate Solutions uit Almere heeft de samenwerkingsovereenkomst met Brink Groep uitgebreid voor het automatiseren en optimaliseren van meerjaren onderhoudsplanningen. Horizon is een ICT-leverancier voor vastgoedbeheerders, die de IBIS-MAIN software van Brink Groep gaat meeleveren als aanvulling op het eigen Vastgoed Managementsysteem. Horizon is een onderdeel van NCCW, dat zich richt op gemeenten, beheerders, beleggers, verhuurders en eigenaren van vastgoed. IBIS-MAIN is software voor de volledige exploitatiefase van vastgoed, van conditiemetingen en inspecties, tot en met de meerjaren onderhoudsprognoses.

De Meer Jarenplanning Onderhoud (MJOP) oplossing van Horizon is een hulpmiddel om op gestructureerde en planmatige wijze alle onderhoudswerkzaamheden te inventariseren en te budgetteren. à¢â‚¬Å“Wij helpen vastgoedbeheerders tegen zo laag mogelijke kosten een zelf te bepalen kwaliteitsniveau te onderhoudenà¢â‚¬, zegt Mariëtte Hennipman, manager van Horizon Real Estate Solutions. à¢â‚¬Å“MJOP houdt nadrukkelijk rekening met de samenhang en verschillen tussen zowel alle werkzaamheden als locaties, om zo de benodigde tijd en kosten te kunnen optimaliseren. Omdat klanten bij voorkeur zaken doen met à©à©n leverancier voor een totaaloplossing, bieden wij de IBIS-MAIN software van Brink Groep aan als aanvulling op onze HORIZON-suiteà¢â‚¬.

à¢â‚¬Å“Het verheugt ons dat Horizon Real Estate Solutions de IBIS-MAIN software actief gaat aanbieden en leveren aan klantenà¢â‚¬, vertelt Richard van Ammerzoden, Sales Manager van Brink Groep. à¢â‚¬Å“Vastgoedbeheerders hebben namelijk behoefte aan een naadloze integratie tussen hun administratieve systeem voor vastgoedbeheer en de software voor het maken van meerjarige onderhoudsscenario‘˜s en -planningen. Door deze samenwerking kunnen wij als Brink Groep onze positie in de vastgoedmarkt verder versterkenà¢â‚¬.

Over HORIZON Real Estate Solutions
HORIZON Real Estate Solutions is een ICT-leverancier voor vastgoedbeheerders, die zowel een modulair opgebouwd compleet vastgoed managementsysteem levert, als ASP-dienstverlening vanuit een eigen datacenter. De Horizon-suite is een oplossing voor alle bedrijfsprocessen van vastgoedbeheerders, van verwerving, gronduitgifte en verkoop, tot en met het administratief, technisch en financieel beheer. Horizon Real Estate Solutions is gevestigd in Almere en maakt onderdeel uit van NCCW.

Over Brink Groep
Brink Groep levert al ruim 30 jaar management, advies en automatisering voor bouw, huisvesting en vastgoed. Op automatiseringgebied is het bedrijf de marktleider in het ontwikkelen en leveren van software voor calculaties en onderhoud. De IBIS-software van Brink Groep ondersteunt alle fasen van het bouwproces en is in vergaande mate geïntegreerd met de Autodesk ontwerpsoftware, Microsoft bedrijfssoftware en diverse andere bedrijfsapplicaties.