(Persbericht) Met Horizontaal Toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van intensieve controles achteraf. Dat betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier à©n op een manier waarbij de belastingplichtige weet waar hij aan toe is.

Het Horizontaal toezicht betekent voor provincies en gemeenten een verminderde administrative last omdat de Belastingdienst de vorm en intensiteit van zijn toezicht aanpast aan de kwaliteit van de interne beheersing, de administratieve organisatie van de provincie/ gemeente en de externe controle die wordt uitgeoefend.

Op 18 november a.s. organiseert JE Consultancy in Almere, in samenwerking met de VNG een themamiddag over à¢â‚¬Å“Horizontaal Toezichtà¢â‚¬ voor gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en veiligheidsregio‘˜s.

Tijdens de themamiddag wordt er met de deelnemers op interactieve wijze ingegaan op nut en noodzaak van Horizontaal Toezicht. De bijeenkomst belicht Horizontaal Toezicht vanuit verschillende perspectieven: het perspectief van de Belastingdienst, het perspectief van de locale overheid en vanuit het perspectief van diegene die het Tax Control Framework gaat implementeren. Deze themamiddag gaat verder dan de inventarisatie van de fiscale risico‘˜s: vooral de procesbeheersing, de organisatie en de samenwerking met de Belastingdienst staan centraal en wat het de organisatie oplevert, de do‘˜s and don‘˜ts.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088-1264400 of mailen naar [email protected] Ook is meer informatie hierover te vinden op www.jeconsultancy.nl.