In de maand tijd dat het fregat Hr.Ms. Van
Galen voor de kust van Libanon deelneemt aan de UNIFIL-missie,
heeft het al honderd ondervragingen uitgevoerd. Bij een
ondervraging controleert het marinefregat scheepsgegevens van
passerende vaartuigen via de marifoon. Dit gebeurt onder meer aan
de hand van een database.

Als een schip na analyse als verdacht
wordt bestempeld begeleidt de Van Galen het schip voor verdere
controle naar een haven met douane of gaat ze over tot entering van
het vaartuig. Tot aan de honderdste ondervraging op zaterdag 13
januari was daarvan geen sprake.

Het multipurposefregat controleert voor de
Libanese kust op illegale wapentransporten en levert een bijdrage
aan de handhaving van een veilige situatie op zee.

bron:MinDef