SPV-en verzorgen inmiddels ongeveer tweederde tot driekwart van de consultaties. Huisartsen verwijzen steeds minder mensen ter consultatie naar een psychiater of psycholoog. Dat betekent dat de subsidieregeling van het Ministerie van VWS, ter bevordering van dit soort consultaties in de eerstelijnszorg, succes gehad heeft. 70% van de consultatieve projecten die met deze subsidie werden gefinancierd zullen dan ook worden voortgezet als reguliere zorg, vergoed door de zorgverzekeraars.

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het Trimbos-instituut, gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. In 1997 constateerde de Minister van VWS dat het aantal hulpvragen op het gebied van psychische problematiek toenam. Het beleid is sindsdien gericht op een sterkere, meer samenhangende eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waarbij patiënten sneller de zorg krijgen die zij nodig hebben. Sinds 1999 wordt als onderdeel van dit beleid, via de regeling Consultatiegelden, jaarlijks geld beschikbaar gesteld door VWS om consultatie-initiatieven te subsidiëren in de vorm van projecten.

Vanuit de gedachte dat de consultatie vooral gericht moet zijn op meer opvang van psychische problemen in de eerstelijn, is de geconstateerde lichte afname van verwijzingen naar de tweedelijns GGZ een pluspunt. In de beginperiode van de regeling was het percentage verwijzingen bijna een derde van alle eerste contacten, drie jaar later is dat gedaald tot minder dan 20%.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de registratie van ongeveer 100.000 consultatieve contacten en enquàªtes onder projectleiders van ongeveer 100 projecten.

bron:Nivel

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular