De LHV roept alle (huis)artsen op die het niet eens zijn met de aantasting van het beroepsgeheim in de nieuwe Zorgverzekeringswet, dit per direct aan de vereniging kenbaar te maken. Het gaat om wijziging van het beroepsgeheim zoals staat verwoord in het vademecum van de KNMG. 

Op 14 juni stemt de Eerste Kamer over de nieuwe Zorgverzekeringswet. Voor die tijd wil de LHV een duidelijk beeld hebben van het aantal (huis)artsen dat de Zorgverzekeringswet op het punt van ´privacy en beroepsgeheim'(art. 87 ev.) niet steunt. Afhankelijk van het aantal reacties bepaalt de LHV of de bezwaren politiek gewicht in de schaal kunnen leggen.

Omdat het kort dag is vragen we u vriendelijk om zo snel mogelijk te reageren. Dat kunt u doen door het  bezwaarformulier ingevuld naar de LHV te zenden.

Voor specifieke informatie over dit thema vindt u op onze website www.lhv.nl in de webrubriek 'Belangenbehartiging' informatie over de Zorgverzekeringswet.

De LHV houdt u via de actiecoà¶rdinatoren op de hoogte van de voortgang van dit initiatief.

bron:LHV