Huisartsen zien weliswaar een meerwaarde
van aantal toepassingen van telemedicine, maar staan vooralsnog
gereserveerd tegen de invoering daarvan Dat blijkt uit een
onderzoek van het Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL)
onder 75 huisartsen. De ondervraagden zien op onderdelen
mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren Vooral op
het terrein van teleconsultatie (nu al op dermatologisch gebied
ingezet) en ketenzorg voor chronisch ziekentatie wordt verwacht men
een positieve invloed op het werk. De respondenten verwachten niet
dat ze efficiënter hun werk kunnen doen door deze
diensten.

De deelnemende huisartsen kregen een
zestal toepassingen van telemedicine voorgelegd:

- Gepersonaliseerde
patiënteninformatie (health ggency)

- Ketenzorg chronisch zieken (transmuraal
diabetes dossier)

- Telemonitoring/begeleiding (sananet, IPT
hartritmemonitoring e.a.)

- Internetconsult mbv webcam

- Teleconsultatie teledermatologie

- Voorbereiding op consult (health agency,
econsult)

Naar aanleiding van dit onderzoek roept de
NPCF huisartsen en hun beroepsorganisaties op werk te maken van ICT
in de eerstelijn.

bron:LHV