De unieke samenwerking tussen drie partijen in de Gelderse Vallei heeft geresulteerd in een zeer goed werkende real time inzage oplossing, waardoor in Ede tijdens de waarneming een kleine 70.000 patiëntendossiers opvraagbaar zijn.

Als à©à©n van de eerste huisartsenposten in Nederland heeft huisartsenpost ´de Gelderse Vallei' inzage in patiëntendossiers op basis van OZIS standaarden. De betrokken partijen, E.Novation LifeLine Networks bv, PharmaPartners en de huisartsenpost ´de Gelderse Vallei' hebben een op OZIS gebaseerde koppeling tot stand gebracht tussen het Huisarts Informatie Systeem Medicom van PharmaPartners en IntraLink ASP van E.Novation LifeLine. Met deze koppeling kunnen de patiëntendossiers, die op een andere plaats in Ede zijn opgeslagen op de Medicom server, worden getoond op de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts heeft nu direct inzage in de professionele samenvatting en het volledige dossier. Dit is een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg buiten kantooruren.

De inzagefunctie van deze koppeling tussen de verschillende systemen bevindt zich nu in de afgeronde eerste fase, de tweede fase houdt in dat ook het retourbericht via OZIS zal worden verstuurd, nu verloopt dat nog via het in gebruik zijnde call management systeem Adastra. Deze tweede fase zal naar verwachting in juni 2005 gereed zijn.

Op dinsdag 15 maart 2005 heeft de formele start plaats gevonden op de Huisartsenpost te Ede waarbij een aantal enthousiaste huisartsen aanwezig waren.
Mevrouw Smulders, directeur van de huisartsenpost ´de Gelderse Vallei' vertelt over dit project: "We wachten al vanaf de start op deze koppeling. In ongeveer een kwart van alle patiëntcontacten kan het zinvol zijn als de dienstdoende huisarts het eigen dossier van de patiënt zou kunnen raadplegen. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan medicatiegegevens of bepaalde chronische aandoeningen. Ik vind het fantastisch dat de inzage in Medicom nu is gerealiseerd. De volgende stap is dat de inzagefunctie geïntegreerd wordt binnen het callmanagementsysteem Adastra dat we gebruiken."

Op de Huisartsenpost ´de Gelderse Vallei' zijn nu de dossiers van alle huisartsen in Ede op te vragen. Dit betekent dat in totaal een kleine 70.000 patiëntendossiers ontsloten zijn!
 
Met IntraLink ASP levert E.Novation LifeLine een belangrijke schakel in de realisering van de e-waarneming zoals wordt voorgesteld door NICTIZ. Ook de overheid hecht hier sterk aan. Zo heeft minister Hoogervorst onlangs nog laten weten dat hij verwacht dat per 1 januari 2006 alle hulpverleners het volledige patiëntendossier moeten kunnen raadplegen. IntraLink ASP voldoet aan alle eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) en kan, op basis van de nieuwe communicatiestandaard HL7 V3, direct gekoppeld worden aan het Landelijk SchakelPunt. Individuele huisartssystemen die nog niet aan de GBZ-eisen voldoen kunnen hun gegevens opslaan in de centrale database van IntraLink ASP en voor de systemen die wel voldoen aan de GBZ-eisen fungeert IntraLink ASP als gateway.
Door IntraLink ASP aan het Landelijk SchakelPunt (LSP) te koppelen kunnen in à©à©n keer de systemen van honderden huisartsen ontsloten worden. E.Novation LifeLine heeft in het afgelopen jaar op verschillende locaties met de demonstraties van haar SchakelPunt aangetoond klaar te zijn voor de realisatie van het Landelijk SchakelPunt. Daarmee is E.Novation LifeLine voor de realisatie van e-dienstwaarneming dus een belangrijke speler op zowel het gebied van het Landelijk SchakelPunt, de ZorgService Provider, als het Goed Beheerd Zorgsysteem.

IntraLink ASP is een zelfstandig werkende applicatie die naast ieder willekeurig Waarneemsysteem op de huisartsenpost kan worden gebruikt. De applicatie wordt als Managed Service aangeboden, waardoor het beheer van IntraLink ASP volledig bij E.Novation LifeLine ligt.

Tijdens de waarneming start de huisarts en/of doktersassistente vanaf de waarneempost de IntraLink waarneemcliënt op, deze staat in verbinding met de IntraLink CPI (Centrale Patiënt Index) Waarneemserver. Op deze CPI Waarneemserver, die in het beveiligde computercentrum van E.Novation LifeLine staat, bevinden zich de patiëntengegevens uit de aangesloten HISsen. Gebruikers hebben alleen met een persoonlijk wachtwoord toegang tot de informatie van hun eigen regio/waarneemgroep. De eigen huisarts krijgt een kort verslag van het feit dat een collega een dossier heeft geraadpleegd.

Inzage in dossiers is voor huisartsenwaarneming essentieel om een goede triage uit te kunnen voeren.

bron:Lifeline Networks