De Rijp, 12 mei 2010 Er is nu een Huisdierziekenfonds voor mensen die de medische zorg voor hun dier niet kunnen betalen. In een pilot met het Stichts Asyl te Utrecht biedt initiatiefnemer Petplan dierenliefhebbers met een beperkt inkomen de mogelijkheid een asieldier te adopteren, inclusief een Huisdierziekenfonds polis.
In Nederland hebben bijna 3 miljoen huishoudens een hond, kat of konijn. De emotionele binding met het huisdier is vaak erg groot en huisdieren worden steeds vaker opgenomen als een volledig gezinslid. Een toenemend aantal mensen heeft zijn of haar huisdier verzekerd tegen ziektekosten. Zodoende zijn zij gegarandeerd van optimale medische zorg voor hun huisdier. Helaas zijn er ook minderbedeelden die zelfs geen geld hebben om hun huisdier de meest noodzakelijke medische zorg te geven. Voor hen is het Huisdierziekenfonds een uikomst.
Het Huisdierziekenfonds is een initiatief van ‘˜s werelds grootste huisdierenverzekeraar Petplan en mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van ideële instanties die begaan zijn met het welzijn van dieren. à¢â‚¬Å“Het Huisdierziekenfonds kan worden aangeboden tegen een bescheiden jaarlijkse bijdrage van de eigenaar omdat Petplan samen met ideële partijen, zoals een fonds, stichting of donateur, garant staat voor een groot deel van de premie. De eigenaar betaalt altijd een klein deel van de premie zelfà¢â‚¬, aldus Peter van Rooijen, directeur van Petplan en tevens dierenarts.
In eerste instantie is het Huisdierziekenfonds beschikbaar voor mensen, die onder het ´sociale minimum‘˜ vallen en een dier in huis nemen uit het Stichts Asyl voor Dieren in Utrecht. Wanneer het aantal donateurs en de beschikbare gelden toenemen, zullen ook andere asielen en dierenprojecten bij het fonds worden betrokken. à¢â‚¬Å“Met het Huisdierziekenfonds kunnen ideële instanties de medische zorg voor dieren van eigenaren met een kleine portemonnee garanderenà¢â‚¬, aldus Van Rooijen.
Uit onderzoek van universitair docent dr. Nienke Endenburg, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, is gebleken dat mensen met huisdieren gelukkiger en gezonder zijn. Het Huisdierziekenfonds zal naar verwachting niet alleen leiden tot een besparing van de opvangkosten voor asieldieren maar tevens een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van eigenaren zelf.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Noot voor de redactie
De officiële lancering van het Huisdierziekenfonds vindt plaats op maandag 17 mei bij het Stichts Asyl te Utrecht vanaf 12.00 uur. Tweedekamer lid Henk Jan Ormel zal de eerste Huisdierziekenfonds polis uitreiken. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag uw komst bevestigen op: 035-6255185
Meer informatie: Peter van Rooijen, directeur Petplan en dierenarts (06 10910034) [email protected] of Nico Schuurbiers, algemeen directeur Petplan (06-52394038) [email protected]
Website: www.huisdierziekenfonds.nl