Verontruste leden Vereniging Eigen Huis stuurden massaal protestbrief naar gemeenten  
Amersfoort, 21 december 2004 - Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 13% meer aan lokale
woonlasten. Dat is een verdubbeling van de woonlastenstijging van het
afgelopen jaar. Dit blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis
onder vijftig gemeenten. Het gemiddelde woonlastenniveau komt daarmee
op 735 euro. 

 
De hoge, jaarlijks terugkerende stijging is onstuitbaar. 'De maat is
vol' vindt Frank van Loon, directeur collectief ledenbelang van
Vereniging Eigen Huis. 'Er moet nu worden ingegrepen door de
Rijksoverheid. Wetsvoorstellen als de afschaffing van het
gebruikersdeel van de OZB en het maximeren van de jaarlijkse stijging
van het eigenarendeel van diezelfde belasting moeten snel worden
ingevoerd'. Daarnaast vindt de vereniging dat de Zalmsnip terug moet
komen in deze tijd van verregaande lastenverzwaring terwijl de
inkomensgroei pas op de plaats maakt.   
 
Van de lastenstijging voor meerpersoonshuishoudens komt 6,9% voor
rekening van de onroerendezaakbelasting (OZB). De afvalstoffenheffing
neemt gemiddeld toe met 1,2% en het rioolrecht stijgt met 5,3%.
Daarnaast is het verdwijnen van de Zalmsnip een belangrijke
lastenverhoger.   
 
Uitschieters in de steekproef zijn Nederweert (+20%), Lisse (+16,4%) en
Uden met +16,2% hogere woonlasten. Maar liefst 84% van de onderzochte
gemeenten verhoogt de OZB tarieven met meer dan de verwachte inflatie.
Koplopers zijn wederom Nederweert (+22.9%) en Lisse (+19,7%), terwijl
Woerden de OZB met +15,4% laat stijgen. Daarentegen zijn er ook vier
gemeenten die de OZB-aanslag weten te verlagen: Brummen (-5,7%),
Utrecht (-1,4%), Rotterdam (-0,4%) en Middelburg (-0,2%).   
In Harderwijk schieten de woonlasten volgend jaar met 30% omhoog
vanwege de invoering van een heffing van 100 euro aan
rioolrechten.   
 
Directeur Frank van Loon: 'Vereniging Eigen Huis wordt de laatste
maanden overstelpt met signalen van geërgerde en verontruste leden over
de sterke stijging van de woonlasten in hun gemeente. Wij hebben al
eerder gewaarschuwd voor een scherpe lastenstijging in 2005 omdat de
politiek daartegen geen maatregelen neemt. Meer dan 12.000 leden hebben
onze protestbrief naar hun gemeenteraad gestuurd. Veel mensen in het
land moeten momenteel elke euro twee keer omdraaien. Van alle kanten
komen lastenverzwaringen op hen af. Je kunt de mensen niet uitleggen
dat de lokale lasten fors moeten stijgen, terwijl zij er tegelijkertijd
minder voor terugkrijgen. In veel gemeenten worden voorziening als een
bibliotheek, zwembad of sportvoorziening teruggeschroefd of zelfs
duurder gemaakt. Vereniging Eigen Huis eist van gemeenten dat bij de
gepeperde rekening die volgend jaar bij de inwoners op de deurmat valt
een bijsluiter wordt gevoegd met een toelichting op 'het waarom' van de
lastenstijging. Tegelijkertijd moeten gemeenten zich uitspreken over
maatregelen die zij gaan nemen om de lastenstijging de komende jaren te
beperken', aldus een getergde Frank van Loon.  
 
De resultaten van het onderzoek inzake de woonlastenstijging in vijftig
gemeenten staat op www.eigenhuis.nl/woonlasten2005  

Lees meer over ons onderzoek naar de woonlasten in 2005

Bron: Vereniging Eigen Huis