Op 9 en 10 januari 2007 gaan de
huishoudelijke dienst van ziekenhuis Medisch Centrum Rijnmond Zuid
weer in staking. ABVAKABO FNV heeft nog steeds geen akkoord bereikt
met MCRZ over de voorwaarden waaronder de medewerkers overgaan van
het ziekenhuis naar Schoonmaakbedrijf HAGO.

Intussen is deze overgang op 1 februari
2007 voorzien. De eisen blijven recht overeind:

werk- en locatiegarantie, compensatie van
nadelige gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden op termijn en een
individuele aanvulling ter compensatie van nadelen in
pensioenaanspraken. De stakingen in december jl. hebben nog niet
geleid tot een open en resultaatgericht overleg met MCRZ.

Bron:FNV