Veel huishoudens regelen huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen
in huis informeel, via familie of kennissen. Vaak gebeurt het werk dan
zwart. Vooral bij huishoudelijke hulp is dat het geval. Van de 1,2
miljoen huishoudens die een werkster hebben, regelt 72 procent dat
informeel. Kinderopvang wordt vooral voor wat oudere kinderen (van 4
tot 12 jaar) informeel geregeld. Vaak is dat  onbetaald. Klussen in
huis regelt 44 procent van de 2 miljoen huishoudens via via. Het gaat
dan vooral om de eenvoudiger klussen (zoals schilderen of het repareren
van apparaten). Overigens worden deze klussen niet alleen zwart, maar
ook vaak onbetaald verricht.

 
 
Dit blijkt uit een onderzoek over persoonlijke dienstverlening dat
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
gestuurd naar de Tweede Kamer. Van Hoof informeert de Tweede Kamer voor
juli 2005 over mogelijkheden om de 'witte' markt voor persoonlijke
diensten te bevorderen. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele
alternatieven voor de huidige Regeling Schoonmaakdiensten voor
Particulieren, ook wel bekend als de 'witte werkster'-regeling. Van
deze regeling wordt nu weinig gebruik gemaakt. Van Hoof maakt hierbij
gebruik van de resultaten van het onderzoek.  
 
Volgens de onderzoekers lijkt de voornaamste reden voor mensen om
gebruik te maken van 'zwarte' huishoudelijke hulp en klussers het
prijsverschil met de witte markt. Zo kost een 'zwart' betaalde
huishoudelijke hulp gemiddeld 8 euro per uur, terwijl de
ongesubsidieerde witte prijs op zo'n 20 euro per uur bedraagt. Mensen
regelen ook vaak hulp via via, omdat ze daar meer vertrouwen in hebben.
 
 
De onderzoekers hebben gekeken naar mogelijkheden om meer werk 'te
witten'. Daarbij zijn ook voorbeelden uit het buitenland onderzocht. Zo
kan de overheid meer controleren en zwart werk strenger straffen. Ook
zou de overheid minder belasting en premie kunnen heffen op
huishoudelijk werk of het werk kunnen subsidiëren. Gezien het
prijsverschil tussen de witte en zwarte markt zou het dan wel moeten
gaan om aanzienlijke kortingen. De onderzoekers stellen dat het lastig
zal zijn alleen specifieke groepen, zoals werklozen, in aanmerking te
laten komen voor dit soort maatregelen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid