De komende decennia komen er steeds meer
alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van
het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende
leefvorm.

Ruim de helft in een gezin met
kinderen

Het aantal alleenstaanden in Nederland
blijft toenemen: in 2050 zal ruim 20 procent van alle mensen in
Nederland alleen wonen, tegen 15 procent in 2006. Een meerderheid
van de bevolking woont echter in een huishouden met kinderen,
hetzij als ouder, hetzij als kind. In 2006 was dat 56 procent. Dat
aandeel zal de komende decennia afnemen tot iets boven de 50
procent in 2050.

In 2050 minder huishoudens met
kinderen

Nederland telde in 2006 2,5 miljoen
huishoudens met thuiswonende kinderen. Voor het grootste deel, 2,1
miljoen, waren dit (echt)paren met kinderen. Daarnaast waren er 450
duizend eenoudergezinnen.

Het aantal huishoudens met kinderen zal de
komende decennia naar verwachting afnemen tot 2,4 miljoen in 2050.
Vooral het aantal paren met kinderen neemt af, terwijl het aantal
eenoudergezinnen zal stijgen tot 487 duizend.

Meestal twee kinderen

Een gezin met twee thuiswonende kinderen
komt iets vaker voor dan een gezin met één kind. In
2006 had 42 procent van de huishoudens met kinderen er twee, en 40
procent één. Het aandeel alleenstaande ouders met
één kind ligt met 60 procent duidelijk hoger.

Minder grote gezinnen

Het aantal grote gezinnen (drie of meer
kinderen) is sinds de jaren zeventig bijna gehalveerd en zal de
komende decennia verder afnemen. In 2006 woonden er in 17 procent
van de gezinnen met kinderen drie of meer kinderen thuis. In 2050
heeft 15 procent van de gezinnen drie of meer kinderen.

Minder gezinnen met jonge kinderen

In 2006 waren er bijna 900 duizend
gezinnen met een jongste kind jonger dan 6 jaar. Dat komt overeen
met ruim een derde van de gezinnen met kinderen.

In 2050 zijn er naar verwachting ruim 90
duizend gezinnen met jonge kinderen minder dan in 2006. Daarentegen
neemt het aantal gezinnen met een jongste thuiswonende kind van 18
jaar of ouder met 40 duizend toe.

bron:CBS