Meer dan de helft van de binnenlandse bestedingen van huishoudens is in 2005 opgegaan aan diensten zoals huisvesting, medische zorg, verzekeringen, telefoon en hotel- en cafébezoek. In 1995 was het aandeel van de diensten nog 48,5 procent. Dat blijkt uit de gegevens van het CBS.

Sterke toename uitgaven aan diensten
De uitgaven aan diensten zijn tussen 1995 en 2005 met ruim 80 procent toegenomen tot bijna 133 miljard euro. Aan goederen werd in 2005 ruim 113 miljard euro besteed, 50 procent meer dan in 1995. De sterkere stijging van de uitgaven aan diensten kwam mede doordat de prijzen van diensten sterker stegen dan die van goederen. De prijsstijging bij de diensten bedroeg over deze periode 34 procent, terwijl de goederen met gemiddeld 20 procent in prijs stegen. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen nam de consumptie van diensten met 37 procent toe en die van goederen met 23 procent.

Aandeel communicatiebestedingen neemt toe
Bij de uitgaven aan diensten vormt huisvesting de grootste post. Van elke 1000 euro die een gemiddelde consument in 2005 besteedde, ging daar ruim 160 euro aan op.
Het aandeel van de bestedingen aan communicatie (post, telefonie en internet) nam in tien jaar tijd sterk toe. Van elke 1000 euro werd in 1995 hieraan 21 euro uitgegeven, in 2005 was dat al verdubbeld tot ruim 40 euro.
Het aandeel van de horeca (hotel-, café- en restaurantbezoek) en overige diensten als de fietsenmaker en de kapper nam af. Van elke 1000 euro werd 6 euro minder besteed aan uitgaven bij de horeca en 5 euro minder voor overige diensten.

Aandeel voeding in bestedingen neemt af
Het aandeel van de bestedingen aan goederen daalde tussen 1995 en 2005 van ruim 51 procent naar 46 procent. In 1995 ging van elke 1000 euro 165 euro op aan voedings- en genotmiddelen. In 2005 was dit 136 euro. In dezelfde periode daalden de uitgaven aan duurzame goederen van 212 euro per 1000 euro tot 187 euro. Het aandeel van de uitgaven aan overige goederen  is tussen 1995 en 2005 niet veranderd.

bron:CBS