Alle huishoudens en andere kleinverbruikers van gas en elektriciteit krijgen een meter die op afstand is uit te lezen en aan te sturen. De energiemeters worden verspreid in drie perioden van twee jaar. Dit voorstel doet minister Brinkhorst (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer over het marktmodel voor kleinverbruikers. Brinkhorst wil met dit model onder meer de consumentenmarkt voor energie verbeteren en energiebesparing bevorderen.

De slimme elektriciteits- of gasmeter is op afstand uit te lezen en aan te sturen. Ook is het mogelijk om software toe te voegen die bepaalde toepassingen zoals afschakelen en dimmen mogelijk maakt. Huishoudens en andere kleinverbruikers krijgen met de nieuwe meter vaker informatie over hun energiegebruik. Ook kunnen zij besparingstips krijgen die speciaal op hun situatie zijn toegesneden.
Andere voordelen zijn:
door actuele meterstanden online wordt de eindafrekening betrouwbaarder;
het kost minder moeite om te verhuizen en overstappen van aanbieder;
de netbeheerder kan de voorzieningszekerheid beter waarborgen. 
De leverancier van gas en elektriciteit is verantwoordelijk voor het uitlezen en verwerken van de meetgegevens.
Verspreiding
De netbeheerder is verantwoordelijk voor de verspreiding en installatie van de meters. Dat gebeurt in drie perioden van 2 jaar. Leveranciers kunnen in de beginfase bepalen bij welke klanten zij het eerst een slimme meter willen laten installeren. De Directie Toezicht Energie (DTe) reguleert de meterhuur.

Minister Brinkhorst maakt afspraken met de partijen over de praktische uitwerking van de plannen. Uiterlijk 1 september 2006 moet er een overeenkomst zijn. Daarna krijgen de eerste consumenten hun 'slimme' meter. Of storingen ook geregistreerd worden zodat eindverbruikers schadeloos gesteld kunnen worden is nog niet bekend.
bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular