Utrecht, 17 februari 2004 -- Uit onderzoek van de
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat huishoudens met
eenvoudige maatregelen aan de doelstelling van Het Kyoto-protocol
kunnen voldoen. Het Kyoto-protocol is gisteren in werking getreden.
Nederland heeft in dit protocol getekend voor 6% minder uitstoot van
broeikasgassen in 2010 ten opzichte van 1990. Voor huishoudens betekent
deze doelstelling een reductie van 3 Mton (megaton) broeikasgas per
jaar.  

 
Als alle huishoudens in Nederland alle nu reeds beschikbare
energiebesparende technieken gebruiken, kunnen ze ruim 13 Mton aan
broeikasgassen reduceren. Dat betekent dat iedereen in een goed
geïsoleerd huis woont, een hoog rendementsketel heeft, zuinige (label
A) apparaten en spaarlampen gebruikt, en in een zuinige B-label auto
rijdt.   
 
Mogelijkheden blijven onbenut  
Veel mogelijkheden voor energiebesparing blijven nog onbenut. Zo is het
aandeel gloeilampen in het huishouden nog steeds zo n 65%, terwijl een
spaarlamp slechts een kwart van de energie verbruikt om hetzelfde licht
te geven. Grootschalige vervanging door spaarlampen levert 1 Mton
reductie op. Hetzelfde geldt voor dakisolatie: hiermee valt ook ruim 1
Mton te halen. Vervanging van enkel glas door extra isolerend
dubbelglas is in Nederland goed voor ruim 2 Mton en nog steeds zit er
rek in de vervanging van koelkasten, diepvriezers en hoge
rendementsketels: samen kan de vervanging van dit type verouderde
apparatuur bijna 3 Mton reductie opleveren.  
De website van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl, milieutrends
consumenten) geeft een overzicht van eenvoudige maatregelen die
huishoudens kunnen nemen.  
 
Snel verdiend  
Allemaal maatregelen waarvan de investeringen snel terugverdiend zijn.
Blijkbaar dringt dat nog te weinig bij de huishoudens door. Daarom
moeten ze continu en beter op de hoogte worden gebracht van hun
mogelijkheden en het geld dat ze daarbij overhouden, aldus Puk van
Meegeren, hoofd communicatie bij Milieu Centraal. Wij adviseren
huishoudens om een keer de Nationale Bespaartest op onze website te
doen. Dit levert vaak vele eye-openers voor besparing op, die mensen
aanzetten tot actie.  
 
Nationale besparingscampagne  
Milieu Centraal pleit voor een grootschalige nationale campagne om de
vele mogelijkheden voor besparing en de voordelen daarvan onder de
aandacht te brengen. Als leveranciers hun steentje bijdragen met
aantrekkelijke aanbiedingen, bijvoorbeeld voor spaarlampen, is voor
huishoudens 6% minder uitstoot van broeikasgassen makkelijk haalbaar,
zo voorspelt van Meegeren.  

Bron: MILIEU CENTRAAL

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular