In 2006 hebben huishoudens minder geleend
voor consumptie dan in de acht voorgaande jaren. De uitstaande
schuld op consumptief krediet is verder gedaald. Wel is de
roodstand op betaalrekeningen in 2006 verder toegenomen. De totale
consumptieve schuld van huishoudens was iets lager dan in 2005. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder dan 10 miljard euro geleend

In 2006 is er voor 9,7 miljard euro aan
nieuwe consumptieve kredieten verstrekt. Dat is 4 procent minder
dan het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 1998 lagen de verstrekte
leningen onder de 10 miljard euro. Vooral het doorlopend krediet
nam af.

Particulieren losten in 2006 op
consumptieve leningen meer af dan ze leenden. De uitstaande schuld
op consumptief krediet daalde hierdoor in 2006 van 17,6 naar 16,9
miljard euro. Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin de schuld
is gedaald, na twintig jaar van toename.

Dieper in het rood

De roodstand op betaalrekeningen is in
2006 wel weer toegenomen. Eind december stonden particulieren voor
8 miljard euro in het rood op hun betaalrekening. Dat is 7 procent
meer dan een jaar eerder. Het roodstaan lijkt in toenemende mate
het consumptieve krediet te vervangen.

Consumptieve schuld verminderd

De totale consumptieve schuld is de som
van roodstand en schuld op consumptief krediet. Eind 2006 was de
totale consumptieve schuld met 24,9 miljard euro een fractie lager
dan het jaar ervoor. Dat is de eerste daling sinds 1985. In 2005
stabiliseerde de consumptieve schuld al.

Huishoudens hadden in 2006 gemiddeld 3,5
duizend euro consumptieve schuld. Dat is vrijwel gelijk aan het
jaar ervoor. Een derde van de totale consumptieve schuld bestond in
2006 uit roodstand op betaalrekeningen. Vijf jaar geleden was dat
nog een kwart.

Lenen via creditcard populair

Consumenten lenen steeds meer via hun
creditcard. In 2006 is het geleende bedrag met 4 procent gestegen
tot 3,2 miljard euro.

bron:CBS