Het aantal huisuitzettingen is in 2005
gedaald. Het aantal ontruimingen daalde met 6 procent tot 8.134.
Veruit de belangrijkste reden voor ontruiming is huurachterstand
(87 procent). Eind 2005 hadden 241.776 huishoudens een
huurachterstand en heeft de rechter ruim 23.000 vonnissen geveld
waarvan 70 procent niet ten uitvoer werd gelegd! Woningcorporaties
ontruimen woningen wél vaker op grond van .ernstige
overlast. (7 procent; 551) en .wietteelt. (4 procent; 349).

De problemen van mensen los je niet op
door ze uit hun woning te zetten. Dus zelfs als een huurachterstand
leidt tot een gerechtelijk uitzettingsvonnis (meer dan 3 maanden),
is dat vaak geen eindstation: in 70 procent van de gevallen komen
corporatie en huurder er dan alsnog samen uit!

De stijging met ruim 35.000 van
huishoudens met een huurachterstand baart Aedes wel zorgen. Want
met 87 procent is het de belangrijkste grond voor huisuitzetting.
Corporaties sturen elke maand ruim 240.000 huurders een aanmaning.
Het beleid van

corporaties om minder te gedogen werkt.
Want ondanks een toename van het aantal vonnissen en het aantal
huishoudens met betalingsachterstanden is het aantal
huisuitzettingen als gevolg van schulden behoorlijk gedaald. Daar
zijn we trots op!

Bewoners hebben recht op wonen in prettige
leefbare buurten. Structurele overlastveroorzakers en henneptelers
kunnen daarom rekenen op een strenge behandeling via de
rechterlijke weg. Van de rechterlijke vonnissen in deze gevallen
worden er dan ook veel meer geëffectueerd door de
woningcorporaties.

Huurachterstanden gaan nogal eens gepaard
met andere psychosociale of overlastgevende problemen. Om te
voorkomen dat deze mensen verder .wegzakken. of de regie over hun
leven (dreigen te) verliezen, werken steeds meer corporaties met
succes samen met zorg- of welzijnorganisaties aan een
tweede-kansbeleid. Huurders krijgen hierbij een tweede (woon)kans,
op voorwaarde dat ze een vorm van zorg of begeleiding
accepteren.

bron:AEDES