(Persbericht) Utrecht 1 maart 2011

Huiswerkinstituut juffrouwjulia en ELIGO Leren Kiezen en bundelen hun krachten om verkeerde studiekeuze te lijf te gaan.

Nu de plannen van het kabinet leiden tot een nog hogere studiedruk bij studenten wordt ook de druk opgevoerd om een goede studiekeuze te maken. ELIGO Leren Kiezen en Huiswerkinstituut Juffrouwjulia bieden jongeren en hun ouders ondersteuning bij het maken van een passende studiekeuze. Eerste in een reeks activiteiten is een avond voor ouders van jongeren in klas 3 t/m 5 Havo en 3 t/m 6 VWO. Op maandagavond 14 maart vanaf 19.00 uur zijn ouders welkom bij Juffrouwjulia in Hilversum (Noordse Bosje 18) om meer inzicht te krijgen in hoe zij hun kind kunnen begeleiden en coachen bij het maken van een passende studiekeuze. De avond wordt verzorgd door Gundalyn Hemmink van ELIGO, zij heeft ruime ervaring met het begeleiden en coachen van jongeren bij hun studiekeuze en geeft al een aantal jaren cursussen aan ouders over het begeleiden van hun kind bij studiekeuze.

De avond is bedoeld om ouders enerzijds meer te ondersteunen bij de wijze waarop zij hun kind kunnen begeleiden en anderzijds meer inzicht te geven in op welke wijze een studiekeuze gemaakt kan worden en hoe men aan de juiste informatie kan komen. ELIGO Leren Kiezen en Huiswerkinstituut juffrouwjulia vinden het van belang ouders meer te bieden omdat zij ook tijdens het proces van de studiekeuze veel voor hun kind kunnen betekenen. Daarnaast worden door ELIGO ook workshops Studiekeuze voor jongeren aangeboden worden en is individuele studiekeuzecoaching door een professionele keuzecoach mogelijk.

Een verkeerde studiekeuze kan dus voorkomen worden door eerder aandacht te besteden aan het maken van de keuze. ELIGO Leren Kiezen en Huiswerkinstituut juffrouwjulia bieden nu die mogelijkheid.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maartje de Boer 06-48831459, [email protected], www.juffrouwjulia.nl
Gundalyn Hemmink 06-20533347, [email protected], www.lerenkiezen.nl