Veel kopers van nieuwbouwwoningen realiseren zich onvoldoende hoeveel invloed ze kunnen uitoefenen tijdens de bouw. Daardoor worden veel wensen over de uitvoering en afwerking van hun nieuwe woning vaak niet vervuld of vertoont een huis onnodig veel opleveringsgebreken. 

 

 Vereniging Eigen Huis brengt hier verandering in en introduceert de Nieuwbouwcoach. Door een nieuwbouwcoach in te schakelen krijgen kopers een huis dat beter voldoet aan hun wensen en verwachtingen. Met hulp van een ervaren adviseur kan tijdig worden ingegrepen als de bouw anders verloopt dan is afgesproken.  

opersverenigingen bereiken meer 
De ervaring van veel kopers is dat er tijdens de bouw van hun woning van alles mis kan gaan: er wordt niet volgens afspraak gewerkt, het huis wordt anders gebouwd dan op de tekening staat of geconstateerde gebreken worden niet tijdig hersteld. Een goed contact tussen de koper en de bouwer is van belang voor zowel de opleverkwaliteit van het huis als de uiteindelijke tevredenheid van de klant. Helaas laat dit contact vaak te wensen over. Opmerkingen en verzoeken van individuele kopers vinden bij bouwers vaak onvoldoende gehoor. Dat kan ook anders. Kopers die hun krachten bundelen in een kopersvereniging bereiken veel meer. In een kopersvereniging wordt kennis opgebouwd en worden elkaars ervaringen gedeeld. Samen staan kopers sterk. Kopersverenigingen kunnen een vuist maken in onderhandelingen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk en zijn beter in staat om inspraak te krijgen bij de gemeente. Vereniging Eigen Huis adviseert daarom alle kopers van een nieuwbouwwoning om contact met andere kopers te zoeken en samen een kopersvereniging op te richten. Over hoe dat in zijn werk gaat staat heldere informatie op de website www.eigenhuis.nl 
 
Coach voor kopersverenigingen 
De nieuwbouwcoach is een bouwkundige die kopersverenigingen met raad en daad terzijde staat en de kwaliteit van de nieuwe woningen tijdens de bouw zorgvuldig in de gaten houdt. De nieuwbouwcoach grijpt -op verzoek van de kopersvereniging- direct in bij problemen; zowel và³à³r, tijdens als na de bouw. Zo kan hij op verzoek van  de kopers al tijdens de bouw een bouwtechnische controle van een groep woningen uitvoeren. Als er gebreken of afwijkingen worden geconstateerd kan de bouwer direct worden aangesproken om maatregelen te nemen. Als juridische hulp nodig is, dan staat een vaste jurist van Vereniging Eigen Huis de kopers terzijde.  
 
De Eigen Huis Nieuwbouwcoach werkt uitsluitend voor kopersverenigingen, niet voor individuele kopers. Op de nieuwbouwcoach kan altijd een beroep worden gedaan; er is geen minimum of maximum aan de tijd dat hij voor de kopers in touw is. Het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis is voor een kopersvereniging gratis. De kosten van de inzet van de nieuwbouwcoach worden gezamenlijk gedragen door de leden van de kopersvereniging. Daardoor is de bijdrage per koper vaak gering en het rendement groot. Het tarief voor bouwkundig advies op de bouwlocatie is 142 euro voor het eerste uur en 78 euro voor een vervolguur. Een collectieve bouwtechnische keuring tijdens de bouw duurt gemiddeld vier uur en kost 400 euro. Overigens zal de Eigen Huis Nieuwbouwcoach bij oplevering van de woningen op verzoek van leden van Vereniging Eigen Huis hun huis individueel keuren. De kosten voor een opleveringskeuring bedragen 199 euro per woning.   
 
Per jaar krijgen ongeveer 50.000 kopers hun nieuwbouwwoning opgeleverd. De bouw van hun huis heeft dan gemiddeld 1,5 jaar geduurd. Jaarlijks voert Vereniging Eigen Huis tienduizenden opleveringskeuringen van nieuwbouwwoningen uit. Daarbij worden gemiddeld 20 opleveringsgebreken per woning geconstateerd. Met de Eigen Huis Nieuwbouwcoach wil de vereniging het aantal opleveringsgebreken per woning  verlagen. 
 
bron:Vereniging Eigen Huis

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular