De gemeenten Haarlem, Zaanstad en Alkmaar
gaan vanaf juni 2007 ondersteuning bieden aan Alleenstaande
Minderjarige Asielzoekers (Ama's) en ex-Ama's. Nu komen Ama's,
wanneer zij 18 jaar worden en geen verblijfsstatus hebben, zonder
voorziening op straat te staan. Velen verdwijnen in de
illegaliteit. De drie steden willen dat nu juist voorkomen.

Het doel van de ondersteuning is om (ex)
Ama's bij te staan en om hen een toekomstperspectief te bieden.
Het gaat daarbij om maatschappelijke begeleiding waarbij het accent
ligt op de voorbereiding op terugkeer naar land van herkomst. Als
terugkeer niet mogelijk blijkt, biedt het project juridische
ondersteuning of hulp bij dossiervorming. Deze ondersteuning wordt
ook geboden als er nog kansen zijn om voor een verblijfsvergunning
in aanmerking te komen. De opzet van het project is overgenomen van
de gemeente Utrecht. Hier worden (ex)Ama's al langere tijd met
succes begeleid.

Voor de financiering van dit project
hebben de gemeenten een beroep gedaan op de provincie. De provincie
participeert inhoudelijk en betaalt de helft van de kosten. Deze
bijdrage past in het beleid van de provincie dat is gericht op
ondersteuning van initiatieven die helpen om de positie van
jongeren te verbeteren. De provincie stimuleert ook de opvang van
(voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dankzij de
provinciale bijdrage is het mogelijk om een coördinator voor
de drie stedelijke projecten aan te stellen. Het project is
vooralsnog voor de duur van 1 jaar opgezet.

Opvang (ex-)Ama's in Alkmaar

Alkmaar heeft Inova-Vluchtelingenwerk
gevraagd om de maatschappelijke ondersteuning op zich te nemen.
Omdat het nodig is een vaste plaats te hebben van waaruit de Ama's
begeleid kunnen worden is een beroep gedaan op Aanloophuis.De
Steiger aan het Luttik Oudorp om twee dagdelen hun ruimte hiervoor
te laten gebruiken. Als Ama's gebruikmaken van het
begeleidingsaanbod komen ze in aanmerking voor 'leefgeld' waarmee
zij kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften (voeding en
kleding). Hiermee krijgen zij de kans om aan hun persoonlijke
situatie en terugkeer te werken.

"Alkmaar is de initiatiefnemer van dit
Perspectiefproject. We zijn er al lange tijd mee bezig en ik ben
blij dat we van start kunnen gaan. De jongeren hebben hier echt
recht op. Bovendien is het project een goede opmaat voorde
uitvoering van het "generaal pardon". De gemeente staat straks voor
een behoorlijk taakstelling, die wij graag goed gaan uitvoeren,
aldus Wim van Veen, wethouder Minderhedenbeleid.

bron:Gemeente Alkmaar