De Centrale raad van beroep heeft
uitgesproken dat een politieambtenaar die werkzaam was als
vuurwapendocent geen recht heeft op schadevergoeding. De man was
uit eigen beweging gaan helpen bij de café brand in
Volendam.

Vuurwapendocent is uitgevallen wegens
psychische klachten (post traumatische stoornis) als gevolg van het
uit eigen beweging te hulp schieten bij café-brand te
Volendam. Gezien de beschrijving van zijn functie behoorde de
onderhavige hulpverlening niet tot de taken van zijn specifieke
functie en lag die hulpverlening ook niet in het verlengde daarvan.
De korpsbeheerder bepaalt bij een ramp als de onderhavige welke
ambtenaar van politie het meest geschikt is en dus de opdracht
krijgt om hulp te gaan verlenen. De Raad volgt het standpunt van de
korpsbeheerder dat een dergelijke opdracht zeker niet aan
betrokkene zou zijn gegeven. Betrokkene heeft geen recht op
schadevergoeding. Voldoende is aangetoond dat de korpsbeheerder
zijn zorgplicht als werkgever niet heeft geschonden.

Bron: Centrale Raad van Beroep