Terwijl de meeste hulporganisaties de
Darfur regio in Sudan verlaten wegens de slechte
veiligheidssituatie, vindt kindgerichte ontwikkelingsorganisatie
Plan dat het juist nu hulp moet geven aan de meest kwetsbare groep,
de kinderen. Het gaat om humanitaire hulp en kindgerichte
ontwikkelingshulp. Plan Nederland gaat geld inzamelen voor de
hulpactie ' Wij blijven in Darfur', die ruim 4 miljoen euro kost.
Het gironummer is 8800 tnv Darfur. De Canadees DonMcPhee die de
Plan operatie in Darfur gaat leiden zegt: 'Plan blijft in Darfur.
Niet omdat we bij Plan heldhaftiger zijn dan anderen. En ook niet
omdat we minder bang zijn. Maar simpelweg omdat het moet. Want we
kunnen de kinderen van Darfur niet de laatste hoop op een toekomst
ontnemen.'

In drie vluchtelingenkampen en in de stad
El Fasher in het noorden van Darfur zullen vanaf 1 januari 2007
door Plan projecten worden uitgevoerd op de gebieden gezondheid en
onderwijs. Zo worden noodscholen gebouwd, onderwijzers opgeleid,
kinderen begeleid in het verwerken van traumatische ervaringen,
vluchtelingen ingeënt tegen malaria en waterpompen en latrines
aangelegd. Zo'n dertig duizend kinderen en negentig duizend
volwassenen zullen profiteren van de hulp van Plan.

De afgelopen drie jaar zijn door de
burgeroorlog in de noordelijke Darfur regio, een

gebied zo groot als Frankrijk, meer dan 2
miljoen mensen op de vlucht geslagen en zijn meer dan 200 duizend
mensen omgekomen. In mei 2005 heeft de regering een

vredesovereenkomst gesloten met sommige
van de strijdende partijen. De

veiligheidssituatie in Darfur is de
laatste maanden echter verslechterd, niet alleen op het platteland
maar ook binnen en buiten de in totaal 125 vluchtelingenkampen.

Plan in Darfur

Plan voert sinds 1976 kindgerichte
hulpprogramma's uit in diverse regio's van Sudan. Sinds 2005 is
Plan ook actief in Darfur. In het licht van de huidige humanitaire
crisis en de vele hulporganisaties die Darfur verlaten, omdat de
situatie te onveilig wordt, wil Plan de kinderen juist nu niet in
de steek laten en breidt daarom het programma uit. Belangrijk is
daarbij de kinderen van Darfur weer structuur te bieden in een
onzekere en vaak onveilige situatie.

Op grond van een uitvoerige
veiligheidsanalyse en een haalbaarheidsonderzoek heeft Plan het
vertrouwen in Darfur te kunnen werken, mede dankzij Plan's
jarenlange ervaring met het uitvoeren van kindgerichte
hulpprogramma's in conflictgebieden, het grote vertrouwen in Plan
van de mensen in Darfur, de zeer ervaren en speciaal opgeleide
Planmedewerkers en de werkzame verstandhouding met de Sudanese
overheid.

Tjipke Bergsma, directeur fondsenwerving
van Plan Nederland: 'Plan denkt minstens 4

miljoen euro nodig te hebben voor het
hulpprogramma in Darfur en is op internationale schaal met
fondsenwerven begonnen. Plan Nederland stelt direct 0,5 miljoen
euro ter beschikking en roept iedereen op ook te helpen.'

bron:Plan Nederland