CARE is begonnen met de distributie van 100.000 zogenaamde .safe water
system bottles. in Aceh. Het betreft een chlooroplossing waarmee
vervuild water kan worden omgezet in drinkwater. Twee flesjes van 100
ml zijn voldoende om een gezin een maand lang van schoon drinkwater te
voorzien. De distributie zal maandelijks en gedurende minstens zes
maanden worden herhaald. Daarnaast zal CARE dekens, muskietennetten,
plastic zeil, handdoeken, zeep en andere benodigdheden voor
persoonlijke verzorging en dagelijks gebruik gaan verstrekken. 

  
 
.De situatie in Aceh is verschrikkelijk. Banda Aceh en het grootste
deel van de provincie zijn compleet verwoest. Meer dan 45.000 doden
zijn geteld, maar dat aantal zal nog toenemen. Onze eerste zorg is nu
de drinkwater- en voedselsituatie en het voorkomen van epidemieën.
Tegelijkertijd moeten we voorbereidingen treffen voor de wederopbouw.
Alles moet opnieuw worden opgebouwd en de mensen zullen de middelen
moeten krijgen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat
moet een visser zonder boot en netten? Zonder deze attributen blijft
hij afhankelijk van de hulpverlening en dat is geen oplossing.. Aldus
Nok van de Langenberg, bij CARE Nederland verantwoordelijk voor de
projecten in Indonesië.  
 
CARE werkt al sinds 1967 in Indonesië. Ook in de andere zwaar getroffen
landen werkt CARE al langere tijd. In Sri Lanka werd in 1956 begonnen,
in India in 1950 en in Thailand worden sinds 1979 projecten uitgevoerd.
 
 
Een uitgebreid en gedetailleerd rapport van CARE Indonesia over de
situatie als per vandaag, met als titel .Care Indonesia.s Initial
Response to the Aceh Tsunami Disaster., is te vinden op
www.carenederland.org in het 'Tsunami dossier' onder de rubriek
.Dossiers..  
   
Bron: CARE Nederland